Eget kapital räkneövningar

Innehåll

Uppgifter om eget kapital och om vinstberäkning i handelsbolag samt enskild firma finns här.

Totalt: 6 övningar

Enskild firma

Övning 1 eget kapital

Mihalys har enskilda firma hade i början på året 200 000 kr i ingående eget kapital. Mihaly har tagit ut 30 000 kr ur företaget och satt in 5000 kr. Årets vinst blev 89 000. Vad blev det egna kapitalet i slutet på året?

Övning 2 eget kapital

Mihaly däck. Detta är en enskild firma där den ingående balansen på eget kapital var 200 000 kr i början på året. Mihaly har satt in 50 000 kr till firman och tagit ut 60 000 kr för eget bruk under året. Årets resultat var 50 600 kr. Vad blir det egna kapitalets utgående balans?

Övning 3 eget kapital

Hans Hundar är en enskild firma i Borås. I räkenskaperna kan Hans se att hans ingående egna kapital var 400 000 kr i början på året. Han har tagit ut 200 kr för eget bruk, men satt in så mycket som 500 000 kr. Årets resultat var 35 000 kr. Hans undrar nu om du kan berätta för han vad hans firma får för utgående balans på eget kapital?

Handelsbolag

Övning 4 eget kapital

Året är 2020 och handelsbolaget i fråga har gjort en vinst under året på 200 000 kr. Ägarna har kommit överens om ett arvode som dem tycker är rimligt gentemot deras arbetsinsats. Bolagsmännen har även bestämt att det resultatet som blir över delas lika bland bolagsmännen. Referensräntan har dem tagit fram och den var 0% detta år. Beräkna respektive bolagsman resultat och därefter deras utgående balans för deras eget kapital konton.

SaraSippe
Privat insättningar50 000 kr50 000 kr
Privatuttag60 000 kr30 000 kr
IB100 000 kr125 000 kr
Arvode20 000 kr50 000 kr

Övning 5 eget kapital

Leif GS Petersén driver en egen firma och har under ett beskattningsår ett antal affärshändelser som berör eget kapital.

 1. Hjälp Leif att ställa upp informationen i T-konton och beräkna utgående eget kapital utifrån följande information. 
  • Ingående balans 500 000
  • Leif behöver ta ut 300 000 i början av året
  • Leif gör insättning på 600 000
  • Leif tar ut 300 000 senare på året
  • Firmans vinst konstateras till 300 000 detta år
 2. vilket belopp ska Leif beskattas på?
 •  

Övning 6 eget kapital

I handelsbolaget Kabyx finns 3 delägare, Ronny, Conny och Sonny. Bolaget hade 20XX en vinst på 600 000 kr. Efter arvode för arbete och ersättning för insatt kapital delar y-barnen lika på eventuell återstående vinst. Referensräntan i början på året var 7%. För de tre ägarna gäller följande:

RonnyConnySonny
IB EK100 000 kr200 kr400 000 kr
Privat insättningar300 000 kr89 800 kr400 000 kr
Privatuttag320 000 kr0 kr300 000 kr
Arvode för utfört arbete80 000 kr300 000 kr0 kr

Hur ska resultatet fördelas?
Vad blir deras utgående balans på deras egna kapital konton?