Företags ramverk lösningsförslag

K2

Uppgift 17 K2

Lösning:
28 600 eller 28 333,33 kr
Här finns olika alternativ enligt 4:11 ÅRL. Antingen kan han värdera enligt FIFU-principen och då blir värdet för lagret enligt följande: 80*200+70*180=28 600 kr.

Eller så kan värdering t.ex. ske enligt genomsnittspriserna: ((100*180)+(80*200))/180=34 000 kr
34 000/180=188,89 kr
188,89*150=28 333,33 kr

Uppgift 18 K2

Lösning:
1 333 333,33 kr eller 1 685 714,29 kr

Här finns olika alternativ enligt 4:11 ÅRL. Antingen kan han värdera enligt FIFU-principen:
2 500 000/3=833 333,33 kr
833 333,33+500 000 = 1 333 333,33  kr.

Eller så kan värdering t.ex. ske enligt genomsnittspriserna:
(900 000 + 2 000 000      2 500 000 + 500 000) / 7 =842 857,14 kr
842 857,14*2=1 685 714,29 kr

Uppgift 20 K2

Lösning:
Ja och anskaffningsvärdet blir 8,39 kr. De får göra det enligt det allmänna rådet 12.8 BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).  

Anskaffningsvärdet räknas ut enligt: 1
5/1,12=13,39 vi tar bort momsen
13,39-5=8,39 Är anskaffningsvärdet innan vinstpålägg

Uppgift 24 K2

Lösning:
20 200 kr.

Till 20 200 kr eftersom att det är lägre än nettoförsäljningsvärdet på 49 920 kr (värdering enligt 14.10) och vi vet att värdering sker på detta sätt då det framgår av 14.5 BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2). Vi vet också att vi kan värdera hela portföljen gemensamt tack vare 14.3 BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2). Att courtaget ska inluderas framgår av 14.7 BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Uppgift 26 K2

Lösning:
Till balansdagens kurs vilket blir till 10 kr styck, så att hela mängden värderas till 70 000 kr. En valutakursvinst på 7000 kr kommer att ske. Allt i enlighet med 14.6 BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Uppgift 27 K2

Lösning:
63 000 kr

Detta beräknas enligt följande: 800*20+500*22+400*25+900*28=16 000+11 000+10 000+25 200=62 200+courtageavgifter(200*4)=63 000 kr
Detta sker enligt 14.7 och 14.8 BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Uppgift 29 K2

Lösning:
Till 2500 kr. Detta framgår av 13.4 BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2). Där sägs att kortfristig fordran (som definieras i 13.2) ska värderas enligt 4:9 ÅRL, lägsta värdets princip.

Uppgift 45 K3

Lösning:
66 000 eller 82 529,41 kr

Här finns olika alternativ enligt 4:11 ÅRL. Antingen kan han värdera enligt FIFU-principen:
36000+30000=66 000  kr.

Eller så kan t.ex. värdering ske enligt genomsnittspriserna:
(12000 + 44000 + 36 000 + 30000) / (3400 * 2300) = 82 529,41 kr