IFRS introduktion

Innehåll

Totalt: 8 övningar

IFRS introduktion

Övning IFRS 1

Vad står IFRS för?

Övning IFRS 2

Vilka måste följa IFRS i Sverige?

Övning IFRS 3

Koncerner i Sverige kan följa IFRS. Det är dock förbjudet för juridiska personer att följa regelverket, ge tänkbara förklaringar varför.

Övning IFRS 4

Vilket regelverk grundar sig svensk K3 ifrån?

Övning IFRS 5

En koncern bestående av mindre företag (enligt ÅRL:s definition) vill använda koncernredovisning frivilligt.

Vilket/vilka regelverk kan de välja mellan?

A. IFRS

B. K3

C. K2

D. K1

Övning IFRS 6

Åkes koncern har börjat växa rejält på senaste åren. Han revisor säger att han inte har behövt göra någon koncernredovisning då han har ett så litet företag.

När måste Åke tillämpa koncernredovisning?

Övning IFRS 7

Behöver banker följa IFRS?

Övning IFRS 8

Ge exempel på vad det konceptuella ramverket kan användas till?