Intäkter IFRS 15

Innehåll

Totalt: 6 övningar

Intäkter IFRS 15

Övning intäkter 1

Vad ska redovisas enligt IFRS 15? Bedöm utifrån följande exempel.

A. Avksrivningar

B. Försäljning av byggtjänster

C. Försäljning av byggvaror

D. Utlägg för att utföra byggtjänster

Övning intäkter 2

Redovisning av intäkter brukar kunna benämnas balansorienterad, vad menas med det?

Övning intäkter 3

När ska generellt en vara eller tjänst redovisas som intäkt?

Övning intäkter 4

När ska en vara eller tjänst redovisas över tid?

Övning intäkter 5

En faktura har fakturerats till en kund som innehåller följande:

  • Byggmaterial
  • Arbetstid snickare

Det gäller en en byggnation av hus.

Identifiera prestationsåtaganden enligt fakturan.

Övning intäkter 6

Ett parti av skor säljes till en kund. Avtalet signeras 21/1 och bestämmelser finns att dem ska levereras senast sista februari samma år. Det gäller 5000 skor till priset av 150 kr styck. Säljaren lämnar också en fri returrätt på skorna för 6 månader framåt. Företaget beräknar att 5% av skorna kommer blir returnerade.

Hur ska säljaren redovisa försäljningen enligt IFRS 15?