Introduktion

Innehåll

Totalt: 20 övningar

Introduktion

Övning 1 introduktion

Vad innebär ekonomi?

Övning 2 introduktion

Nämn minst en intressent av ett företags redovisning.

Övning 3 introduktion

FASB är ett regelverk för redovisning, vart används primärt detta?

Övning 4 introduktion

Tenderar redovisningsreglerna att bli mer nationella eller internationella?

Övning 5 introduktion

Vad menas med dubbel bokföring?

Övning 6 introduktion

Vad menas med ett kontos saldo?

Övning 7 introduktion

Vilket påstående stämmer överens vid bokföring av tillgångar?

A. Kontot ökar på debetsidan och minskar på kreditsidan

B. Kontot minskar på debetsidan och ökar på kreditsidan

Övning 8 introduktion

Vilket påstående stämmer överens vid bokföring av eget kapital och skulder?

A. Kontot ökar på debetsidan och minskar på kredit sidan 

B. Kontot minskar på debetsidan och ökar på kreditsidan 

Övning 9 introduktion

Vilket påstående stämmer överens vid bokföring av inkomster?

A. Kontot ökar på debetsidan och minskar på kredit sidan 

B. Kontot minskar på debetsidan och ökar på kreditsidan

Övning 10 introduktion

Vilket påstående stämmer överens vid bokföring av utgifter?

A. Kontot ökar på debetsidan och minskar på kredit sidan 

B. Kontot minskar på debetsidan och ökar på kreditsidan

Övning 11 introduktion

Hur kan värdering av omsättningstillgångar påverka resultaträkningen ett visst år?

Övning 12 introduktion

Vid värdering av tillgångar, hur påverkas kassaflödet?

Övning 13 introduktion

Vad menas med periodiseringar?

Övning 14 introduktion

Hur beräknas kostnad sålda varor(KSV)?

Övning 15 introduktion

Är det större eller mindre företag som behöver upprätta kassaflödesanalys?

Övning 16 introduktion

När bokförs momsen vid varuinköp från land utanför EU t.ex. Norge

Redovisningens historia

Övning 17 historia

När kom Sveriges första bokföringslag till?

Övning 18 historia

Vad för händelse gjorde att man senare införde krav på revisor i aktiebolag?

Övning 19 historia

När infördes krav på revisor i aktiebolag i lagen?

Övning 20 historia

När började man statligt reglera redovisning i USA?