Kassaflödesanalys Lösningsförslag

Uppgift 5 Kassaflödesanalys Beräkna

KASSAFLÖDESANALYS ENLIGT INDIREKT METOD

Lösning:

Uppgift 6 kassaflödesanalys beräkna

KASSAFLÖDESANALYS ENLIGT INDIREKT METOD

Lösning:

Uppgift 7 kassaflödesanalys beräkna

KASSAFLÖDESANALYS ENLIGT INDIREKT METOD

Lösning: