Löpande bokföring factoring & fastigheter

Innehåll

Totalt: 4 övningar

Bokför direkt i sidan eller använd våra mallar för att bokföra traditionellt för hand.

Factoring

Övning factoring 1

Heddie AB har stor försäljning av bland annat mopeder men tyvärr sämre likviditet. Det behöver hjälp med bokföring av försäljningar samt factoring i syfte att förbättra sin likviditet. De använder oftast checkräkningen för betalningar.

Bokför och ta hjälp av T-konton.

Skriv i tkr och avrunda till närmaste tusental.

 1. 31/3 säljs 20 crossmopeder för 11 000 kr styck inkl moms. 30 dagars kredittid.
 2. 2/4 säljs motorer för 15 000 kr inkl moms.
 3. Fordran från den 31/3 säljs till ett factoringbolag och den 5/4 erhålls inbetalning av factoringbolaget. Avgiften är 4%. Factoringavgiften betraktas som en finansiell tjänst och är inte momspliktig.
 4. 7/4 säljs elscootrar för totalt 125 000 kr, 37,5 dagars kredittid.
 5. Fordran från den 7/4 säljs till ett factoringbolag och den 9/4 erhålls inbetalning av factoringbolaget. Avgiften är 2%. Factoringavgiften betraktas som en finansiell tjänst och är inte momspliktig.

1510 Kundfordringar

1930 Checkräkning

2610 Utgående moms

3010 Försäljning

8491 Factoringavgifter

Övning factoring 2

Bengts Traktormek HB har flertalet försäljningar under ett par månader. Han säljer mycket till bönder dock är han orolig för böndernas betalningsförmåga i och med den dåliga veteskörden i år. Han tar hjälp av ett factoringbolag för att förbättra sin egen likviditet genom att belåna fordringen.

Hjälp traktormeken med följande affärshändelser.

Bokför och ta hjälp av T-konton.

Skriv i tkr och avrunda till närmaste tusental.

 1. Företaget säljer för 50 000 kr på kredit den 1/5.
 2. Företaget belånar fordringen där de erhåller 60% av fakturabeloppet den 3/5.
 3. 1/6 betalar kunden av resterande del av fordringen till factoringbolaget som sedan betalar detta vidare till traktormeken. Avgiften för detta uppgår till 10 % av fordringen. Factoringavgiften betraktas som en finansiell tjänst och är inte momspliktig.

1510 Kundfordringar

1512 Belånade kundfordringar

1930 Checkräkning

2610 Utgående moms

2810 Avräkning för factoring

3010 Försäljning

8491 Factoringavgifter

Fastigheter

Övning fastigheter 3

Astrid ska köpa en ny lokal till sin verksamhet Astrids tobak och livs AB. Den ligger centralt i Gnesta. Taxeringsvärdet på denna uppskattas till totalt 500 000 kr, varav marken värderas till 100 000 kr och byggnaden till 400 000 kr. 

Den 2/1 köps fastigheten för 1 000 000 kr och detta finansieras med ett banklån som är lika stort. Den 10/1 debiteras företaget en lagfartsavgift på 2% av inköpet, betalas med checkräkning.

Bokför Astrids fastighetsförvärv och ta hjälp av T-konton.

Skriv i tkr.

1110 Byggnader

1130 Mark

1930 Checkräkning

2350 Banklån

Övning fastigheter 4

Berntds salong HB driver frisörverksamhet. Han har dock blivit gammal och funderar på att avveckla, men han har lite problem med sin bokföring. Han har sen tidigare följande ingående balanser:

1110 Byggnader500 000 kr
1119 Avskrivningar byggnader100 000 kr
1130 Mark300 000 kr
1930 Företagskonto700 000 kr
2350 Banklån300 000 kr

Hjälp Bendt att bokföra med T-konton, skriv i tkr och avrunda till närmaste tusental.

År 1

 1. För in ingående balanser.
 2. Berntds byggnad har en värdeminskning på 2% per år.
 3. Ränta betalas per år och denna gång uppgick det till 10 000 kr. Han genomför även en amortering på 40 000 kr.
 4. Han är nu på gång att avveckla verksamheten och säljer sin fastighet för två miljoner kronor, pengarna kommer in på företagskontot.
 5. Han väljer sedan att betala av sitt banklån.
 6. Avsluta samtliga konton och gör nödvändiga bokslutstransaktioner.

1110 Byggnader

1119 Ack. avskrivningar byggnader

1130 Mark

1930 Företagskonto

2350 Banklån

3972 Vins byggnader, mark

7821 Avskrivning byggnader

8400 Räntekostnader