Factoring & fastigheter Lösningsförslag

Factoring & fastigheter

Övning factoring 1

Lösning:

Övning factoring 2

Lösning:

Övning fastigheter 3

Lösning:

Övning fastigheter 4

Lösning: