Löpande bokföring Introduktion

Innehåll

Här får du en introduktion i löpande bokföring för en motsvarande grundkurs i externredovisning. Kunskaperna kommer byggas på i senare kapitel i kursen.

Bortse från moms i detta avsnitt, det hanteras i senare kapitel.

Totalt: 17 övningar

Bokför direkt i sidan eller använd våra mallar för att bokföra traditionellt för hand.

Introduktion

Övning introduktion 1

Vad menas med följande?

A. IB

B. UB

Övning introduktion 2

Vad har hänt i företaget enligt nedanstående verifikation?

Övning introduktion 3

A. Vad har hänt i företaget enligt nedanstående verifikation?

B. Har leverantörsskulderna i företaget minskat eller ökat?

C. Har konto för varuinköp i företaget ökat eller minskat?

Övning introduktion 4

En orutinerad praktikant har bokfört nedanstående affärshändelse då en försäkring skulle betalas med checkräkningen.

Förklara vad som är fel med denna verifikation.

Övning introduktion 5

Utgå från dessa ovanstående t-konton och förklara vad som har hänt på affärshändelsen (1) och vilket saldo respektive konto har.

Övning introduktion 6

Enligt ovanstående figur, har kontots saldo ökat eller minskat?

A. Ökat

B. Minskat

Övning introduktion 7

Enligt ovanstående figur, har kontots saldo ökat eller minskat?

A. Ökat

B. Minskat

Övning introduktion 8

Enligt ovanstående figur, har kontots saldo ökat eller minskat?

A. Ökat

B. Minskat

Övning introduktion 9

Enligt ovanstående figur, har kontots saldo ökat eller minskat?

A. Ökat

B. Minskat

Övning introduktion 10

Enligt ovanstående figur, har kontots saldo ökat eller minskat?

A. Ökat

B. Minskat

Övning introduktion 11

Vilka två konton bör vara relevanta vid ett kontant varuinköp?

Övning introduktion 12

A. Vilka två konton bör vara relevanta vid ett varuinköp som handlats på kredit?

B. Vilka två konton är senare relevanta när kreditköpet betalas?

Övning introduktion 13

A. Vilka två konton bör vara relevanta vid en försäljning som fakturerats med exempelvis 30 dagars kredittid?

B. Vilka två konton är senare relevanta när kunden betalar?

Övning introduktion 14

Vilka två konton bör vara relevanta vid en försäljning som betalas direkt?

Bokföring

Övning introduktion bokför 15

Du har precis börjat som praktikant på ett redovisningsföretag där Seralina är kund. Hon bedriver ett bageri utanför Skåne som är känt för sina utsökta semlor. Hon har bifogat en lista med affärshändelser som hon vill att du bokför. Seralina meddelar att hon använder sitt företagskonto för betalningar samt att hon oftast köper och säljer kontant.

Skriv i tkr.

 1. Hon skjuter in 20 tkr i rörelsen.
 2. Ingredienser köps in för 5 tkr.
 3. Hyran betalas, 8 tkr.
 4. Hon säljer 250 semlor för 20 kr styck
 5. Ett arvode erhålls från ett annat bageri där Seranlina agerat som konsult på 35 tkr.
 6. Telefonen betalas, 2 tkr
 7. Hon köper in en ny ugn som ska förenkla arbetet några år framåt, 55 tkr. Hon tar ett lån för detta inköp.
 8. Diverse bakelser säljs för 10 tkr.
 9. Ränta och amortering betalas på 3 tkr respektive 10 tkr. Detta betalas i en klumpsumma till banken

Verifikation 1

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 2

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 3

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 4

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 5

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 6

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 7

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 8

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 9

Konto Debet Kredit
0 0

Övning introduktion bokför 16

En lokal bilservice utanför Ekerö behöver hjälp med sin redovisning. Hjälp dem med följande affärshändelser!

Besvara i tkr.

 1. Inköp av bildelar kontant via checkräkningen, 40 000 kr.
 2. Hyran betalas för lokalen, 19 000 kr.
 3. En faktura skickas för utfört arbete, 43 000 kr.
 4. Utfört arbete för 15 000 kr. Kunden betalar direkt i kontanter.
 5. Annonsering görs i lokaltidningen för 4 000 kr, betalas direkt från checkräkningen.
 6. Fakturan för 43 000 kr betalas in av kund med plusgiro.
 7. En faktura anländer för köpta bildelar på 10 000 kr.
 8. Ägaren tar ut 40 tkr från checkräkningen
 9. Fakturan på 10 000 kr betalas med plusgiro

Verifikation 1

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 2

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 3

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 4

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 5

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 6

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 7

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 8

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 9

Konto Debet Kredit
0 0

Övning introduktion bokför 17

A. Skogshuggaren Sven bedriver enskild firma. Bokför affärshändelserna nedan som Sven har bifogat från januari 2021 med hjälp av T-konton.

 1. Han har startat sin verksamhet sen några år tillbaka med följande ingående balanser:
1220 InventarierTvå skogsmaskiner för 300 tillsammans
1229 Ackumulerade avskrivningar-60
1910 Kassa30
1930 Checkräkning120
2010 Eget kapital200
2350 Banklån190
 1. Han tar ut pengar från checkräkningen på 50 för privat konsumtion.
 2. Drivmedel till maskiner köps in för 30 med checkräkningen.
 3. Det köpts in pärmar och pennor för 5, betalades med checkräkning.
 4. Det såldes timmer för 100, pengarna kom in på checkräkningen samma dag.
 5. Skogsmaskinerna behövde reparationer och detta kostade 60, betalades med checkräkning.
 6. Ytterligare timmer såldes och 75 kom in i kontanter i kassan.
 7. Därefter sätter han in samtliga medel från kassan till checkräkningen.
 8. Räntan betalas från checkräkningen på 10.
 9. Amortering betalas på 50 från checkräkningen.
 10. Hyran för hans kontor betalas från checkräkningen på 20.

B. Vad blev saldot på respektive konto?

1220 Inventarier

1229 Ackumulerade avskrivningar

1910 Kassa

1930 Checkräkning

2010 Eget kapital

2350 Banklån

3010 Försäljning

5010 Lokalhyra

5500 Maskinkostnader

6110 Kontorsmateriel

8400 Räntekostnader