Introduktion Lösningsförslag

Löpande bokföring introduktion

Övning introduktion bokför 15

Lösning:

Övning introduktion bokför 16

Lösning:

Övning introduktion bokför 17

Lösning:

A.

B.

1220Debet 300
1229Kredit 60
19100
1930Debet 100
2010Kredit 150
2350Kredit 140
3010Kredit 175
5010Debet 20
5500Debet 90
6100Debet 5
8400Debet 10