Löpande bokföring kreditnota & kassarabatt

Innehåll

Totalt: 6 övningar

Bokför direkt i sidan eller använd våra mallar för att bokföra traditionellt för hand.

Löpande bokföring kreditnota & kassarabatt

Övning kreditnota & kassarabatt 1

Ponera att du fått en faktura för ett varuinköp du gjort. Köpet gick på 10 000. Utöver beloppet har säljaren gett dig 4% rabatt för att du handlar så mycket hos dem om du betalar inom 45 dagar.

När ska rabatten bokföras?

A. Den ska inte bokföras.

B. Den bokförs när fakturan betalas.

C. Den bokförs när fakturan anländer.

Övning kreditnota & kassarabatt 2

Påverkas moms av kassarabatt?

A. Ja

B. Nej

Övning kreditnota & kassarabatt 3

Ta hjälp av T-konton och bokför följande för ett varuhandelsföretag:

  1. En faktura anländer på ett parti fidgetspinners, 4000 stycken för 5 kr styck Exkl. moms.
  2. Du har märkt att 500 av dessa fidgetspinners har produktionsfel och du beviljas en kreditnota av leverantören på motsvarande andel av fakturans belopp.
  3. Resterande del av fakturan betalas från checkräkningen på 21 875 kr

1930 Checkräkning

2440 Leverantörsskulder

2640 Ingående moms

4010 Varuinköp

Övning kreditnota & kassarabatt 4

Röken HB har sålt 15 rökta norska laxar för 3000 kr inkl moms. Fakturan skickas den 1/1. Kunden tänkte betala fakturan 3/1 redan och frågar Röken HBs befattningshavare om han då kan få 300 kr (inkl. moms) rabatt för den så tidiga betalningen. Röken accepterar detta. Kunden betalar via plusgiro.

Hjälp företaget att bokföra händelseförloppet med T-konton.

1510 Kundfordringar

1920 Plusgiro

2610 Utgående moms

3010 Försäljning

3700 Intäktskorrigering

Övning kreditnota & kassarabatt 5

Den 1/8 får företaget du ska hjälpa en faktura. Det gäller ett varuinköp på 5 000 kr exkl. moms och även ett villkor på 4% rabatt om företaget betalar inom 25 dagar. Den 5/8 betalar företaget fakturan.

Hjälp företaget att bokföra detta med T-konton.

Avrunda till närmaste tusental.

1930 Checkräkning

2440 Leverantörsskulder

2640 Ingående moms

4010 Varuinköp

4700 Reduktion av inköpspriser

Övning kreditnota & kassarabatt 6

Ta hjälp av T-konton och bokför följande för ett varuhandelsföretag:

Avrunda till närmaste heltal.

  1. En faktura skickas till en kund med följande specificering, avseende varuförsäljning. 
Varor1 000
Moms250
Totalt1 250

Vid betalning inom 30 dagar erhålls en 2% rabatt, skall betalas till plusgiro.

  1. En kreditnota skickas från kunden på 300 inkl. moms efter begäran angående brister i tidigare försäljning.
  2. Betalning erhålls inom 30 dagar.

1510 Kundfordringar

1920 Plusgiro

2610 Utgående moms

3010 Försäljning

3700 Intäktskorrigering