Löpande bokföring med moms

Innehåll

Totalt: 9 övningar

Bokför direkt i sidan eller använd våra mallar för att bokföra traditionellt för hand.

Löpande bokföring med moms

Övning moms 1

Bokför affärshändelserna nedan till ett handelsföretag inom spannmål.

 1. Mjöl inköps och fakturan anländer till företaget.
Varor:10 000 kr
Moms:2 500 kr
Totalt:12 500 kr
 1. Råg inköps och fakturan anländer till företaget.
Varor:2 000 kr
Moms:500 kr
Totalt:2 500 kr
 1. Kontorsmaterial inköps och fakturan anländer till företaget.
Varor:23 000 kr
Moms:5 750 kr
Totalt:28 750 kr

Verifikation 1

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 2

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 3

Konto Debet Kredit
0 0

Övning moms 2

Bokför affärshändelserna nedan till ett aktiebolag inom datorer.

 1. Inköp på faktura av datamusar för försäljning i butik
Varor:2500 kr
Varav moms:500 kr
 1. Försäljning av dator där kunden betalar med kreditkort.
Försäljningspris10 000 kr
Varav moms:2 000 kr
 1. Inköp av kontorsmaterial via faktura
Varor:120 kr
Varav moms:24 kr

Verifikation 1

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 2

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 3

Konto Debet Kredit
0 0

Övning moms 3

Bokför affärshändelserna nedan till en enskild firma inom vvs.

 1. Inköp på faktura av 10 metallrör från rörgrossen AB.
Råvaror:12 000 kr
Varav moms:2 400 kr
 1. Företaget köper in 15 kopparrör från rörgrossen AB. Det betalas med kreditkort.
Råvaror:67 300 kr
Varav moms:13 460 kr

3. Fakturan avseende 10 metallrör från rörgrossen AB betalas.

Verifikation 1

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 2

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 3

Konto Debet Kredit
0 0

Övning moms 4

Bokför affärshändelserna nedan till ett aktiebolag inom glasbranschen.

 1. Inköp på faktura av handelsvaror från glasgrossisten i Barrtorp AB.
Blå glas 13 cm höga500 kr
 1. Företaget köper in råvaror för 4000 kr inklusive moms. Det betalas med kreditkort.
Råvaror:4 000 kr

3. Fakturan för de blå glasen betalas.

Verifikation 1

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 2

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 3

Konto Debet Kredit
0 0

Övning moms 5

En bilhandlare köper in en amerikansk bil från 50-talet för 25 000 kr. Denna betalas med kontanter och köps av en annan bilfirma. Bokför händelsen med hjälp av T-konton.

2641 Ingående moms

1910 Kassa

4010 Varuinköp

Övning moms 6

En bonde säljer en halt gris till en hungrig konsument för 500 kr som också betalar med en röding. Bokför händelsen i T-konton.

2611 Utgående moms

1910 Kassa

3010 Försäljning

Övning moms 7

Bokför affärshändelserna nedan till ett aktiebolag som bedriver bilverkstad i Barrtorp.

 1. Företaget köper in pennor till kontoret för 150 kr exklusive moms mot faktura.
 2. Nedanstående inköpet av delar görs på faktura. 
 1. Membranpackningen ovan var dålig så en identisk köps in igen på faktura. Ingen frakt eller expeditionsavgift tillkommer. 
 2. En kund betalar för en reparation och överlämnar 4000 kr kontant för arbetet.
 3. En medbringare köps in för 1400 kr. Samtidigt köps också ett luftfilter för 1000 kr in. Allt detta sker sedvanligt med 30 dagars kredittid.
 4. En kund köper delar för 250 kr inklusive moms. Köpet sker med fem stycken femtiolappar.
 5. En annan kund får sin bil reparerad för 5000 kr exklusive moms. Betalning sker med kreditkort.
 6. Olja till en 2-taktsmotor säljs för 205 kr per liter inklusive moms. 7,5 liter säljs. Betalning sker med kreditkort.
 7. Betalning av fakturor för 5000 kr sker med hjälp av checkkontot.
 8.  6 230 kr i kontanter sätts in på checkkontot.

Verifikation 1

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 2

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 3

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 4

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 5

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 6

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 7

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 8

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 9

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 10

Konto Debet Kredit
0 0

Övning moms 8

Ett företag behöver hjälp med sina momskonton. Det är i slutet av juni och saldon ser ut som nedan (förinmatat). 

 1. Nolla ingående- respektive utgående moms kontona.
 2. Nu vill företaget betala av sin momsskuld för april på 600 kr via bankgiro.

1930 bankgiro

2610 Utgående moms

2640 Ingående moms

2650 Redovisningskonto för moms

Övning moms 9

Ett ytterligare företag i Laxå behöver hjälp med sina momskonton. De kan inte så mycket om löpande bokföring och har därför bifogat en lista över deras försäljning och inköp under november månad (siffrorna är inkl. moms). Presumera att 25% moms gäller.

Varuinköp2 000
Räntekostnader300
Försäljning 4 000
Saldo 2650 Redovisning för moms300
 1. För in saldon för november månad på momskontona
 2. Nolla ingående- respektive utgående moms kontot
 3. Nu vill företaget betala av sin momsskuld för augusti på 200 kr via bankgiro.

1930 bankgiro

2610 Utgående moms

2640 Ingående moms

2650 Redovisningskonto för moms