Lösningsförslag

Löpande bokföring med moms

Övning moms 1

Lösning:

Övning moms 2

Lösning:

Övning moms 3

Lösning:

Övning moms 4

Lösning:

Övning moms 5

Lösning:

2641 kan också användas som ingående moms.

Övning moms 6

Lösning:

2611 kan också användas som utgående moms.

Övning moms 7

Lösning:

Övning moms 8

Lösning:

Övning moms 9

Lösning: