Löpande bokföring personalkostnader

Innehåll

Totalt: 7 övningar

Bokför direkt i sidan eller använd våra mallar för att bokföra traditionellt för hand.

Personalkostnader

Övning personalkostnader 1

Vilket kostnadskonto av de nedanstående är mest lämpligt för löner?

A. 6530

B. 2710

C. 7010

D. 7510

Övning personalkostnader 2

Vilket kostnadskonto av de nedanstående är mest lämpligt för sociala avgifter?

A. 2730

B. 7510

C. 2710

D. 7010

Övning personalkostnader 3

Vilket skuldkonto av de nedanstående är mest lämpligt för sociala avgifter?

A. 2730

B. 6580

C. 7510

D. 7010

Övning personalkostnader 4

Vilket skuldkonto av de nedanstående är mest lämpligt för preliminärskatt?

A. 7010

B. 2750

C. 7210

D. 2710

Övning personalkostnader 5

Maximilians buss AB har en anställd chaufför som han behöver bokföra lön till. Samtliga utbetalningar sker med 1930 bankgiro.

 1. Lön betalas ut
Bruttolön45 000
Preliminärskatt13 500
Nettolön31 500
 1. Sociala avgifter beräknas till 14 139 kr.
 2. Skulden för personalskatt och sociala avgifter betalas.

Verifikation 1

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 2

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 3

Konto Debet Kredit
0 0

Övning personalkostnader 6

Doktor Olof behöver betala ut lön till sin son i receptionen.

Samtliga utbetalningar sker med 1920 plusgiro.

 1. Lön betalas ut till sonen
Bruttolön85 000
Preliminärskatt25 500
Nettolön59 500
 1. Sociala avgifter beräknas till 26 707 kr
 2. Skulden för personalskatt och sociala avgifter betalas.

Verifikation 1

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 2

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 3

Konto Debet Kredit
0 0

Övning personalkostnader 7

Doktor Olofs företag har nu expanderat och det har flertalet anställda. Han behöver även hjälp några månader framåt med bokföring av löner. 

Antag att inkomstskatten är 30% och att arbetsgivaravgiften är 31,42%.

Olof har bytt bank och använder numera bankgiro.

Skriv i tkr och avrunda till närmaste tusental

 1. Lön betalas ut och bruttolönerna uppgår till 232 000 för juni månad.
 2. Sociala avgifter bokförs därefter.
 3. Skulden för sociala avgifter och personalskatt betalas för juni månad.
 4. Lön betalas ut och bruttolönerna uppgår till 290 000 för juli månad.
 5. Sociala avgifter bokförs därefter.
 6. Skulden för sociala avgifter och personalskatt betalas för juli månad.
 7. Lön betalas ut och bruttolönenerna uppgår till 396 000 för augusti månad.
 8. Sociala avgifter bokförs därefter.
 9. Skulden för sociala avgifter och personalskatt betalas för augusti månad.

Verifikation 1

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 2

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 3

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 4

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 5

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 6

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 7

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 8

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 9

Konto Debet Kredit
0 0