Personalkostnader Lösningsförslag

Löpande bokföring personalkostnader

Övning personalkostnader 5

Lösning:

Övning personalkostnader 6

Lösning:

Övning personalkostnader 7

Lösning: