Löpande bokföring utrikeshandel

Innehåll

Vid bokföring av utlandshandel använder vi följande konton utöver de tidigare använt i kursen:

2615 Utgående moms import

2645 Ingående moms import

4515 Inköp varor EU

4545 Import av varor

Det finns ytterligare konton att välja på men i förenklande syfte kommer vi använda ovanstående.

Totalt: 12 övningar

Bokför direkt i sidan eller använd våra mallar för att bokföra traditionellt för hand.

Introduktion utrikeshandel

Övning utrikeshandel 1

När bokförs momsen vid varuinköp från land utanför EU t.ex. Norge

Övning utrikeshandel 2

Bedöm vad för information som saknas angående utlandsköp nedan.

En faktura anländer för köp av varor från USA, 4 000 USD, den 5/6.

Fakturan betalas den 8/6, kursen vid betalning är på 8 kr/USD.

Övning utrikeshandel 3

När en faktura anländer på 10 000 USD avseende inköp ligger kursen på 8 kr/USD. Vid betalning av fakturan ligger kursen högre än 8 kr/USD.

Kommer detta anses som:

A. Kursvinst

B. Kursförlust

Övning utrikeshandel 4

En faktura skickas till Belgien avseende försäljning av konsulttjänster. Vid faktureringen låg eurokursen på 10 kr/Euro. Senare när en inbetalning inkommer ligger kursen lägre än 10 kr/Euro.

Kommer detta anses som:

A. Kursvinst

B. Kursförlust

Övning utrikeshandel 5 

En faktura anländer från Ryssland avseende varuinköp. Kursen på rubel ligger på 0,15 kr/rubel vid detta tillfälle. Senare vid betalning av fakturan har kursen sjunkit rejält.

Kommer detta anses som:

A. Kursvinst

B. Kursförlust

Löpande bokföring utrikeshandel

Övning utrikeshandel 6

Det svenska företaget Naturgummi och kobolt AB handlar mycket råvaror från utlandet. Denna gång köper de ett parti kobolt från en handlare i Frankrike. Fakturan anländer 10/11 och partiet handlas i Euro och uppgår till 15 000 med kursen 8,5 kr/euro. De betalar sedan fakturan den 29/12 med plusgiro. Eurokursen den 29/12 låg på 7,5 kr/euro.

Bokför affärshändelserna kring fakturan och ta hjälp av T-konton.

Skriv i tkr och avrunda till närmaste tusental.

1920 Plusgiro

2440 Leverantörsskulder

2615 Utgående moms import

2645 Ingående moms import

4515 Inköp varor EU

3960 Kursvinst

Övning utrikeshandel 7

Naturgummi och kobolt AB har hittat en köpare till all kobolt de köpte tidigare. Det är ett tjeckisk företag som vill köpa kobolten för 450 000 tjeckiska kronor. De skickar fakturan den 6/1 och kursen är på 0,4 SEK/tjeckisk krona. Tjeckerna är väldigt nöjda med kvaliteten på materialet och betalar direkt efter det inspekterat kobolten. Den 20/1 inkommer en betalning på checkräkningen och kursen ligger på 0,45 SEK/tjeckisk krona.

Bokför affärshändelserna kring fakturan och ta hjälp av T-konton.

Skriv i tkr och avrunda till närmaste tusental.

1510 Kundfordringar

1930 Checkräkning

3010 Försäljning

3960 Kursvinst

Övning utrikeshandel 8

En bilverkstad i Sverige vill köpa bildelar till en kunds Cadillac som ska helrestureras. Fakturan för detta anländer 1/6 från amerika på 12 000 USD inkl. tullavgifter. Kursen den 1/6 är 7,05 kr/USD. Den 10/6 skickar man tillbaka bristfälliga bildelar på 600 dollar i en kreditnota. Kort därefter betalas fakturan 12/6 med plusgiro. Kursen ligger då på 7,25 dollar.

Bokför affärshändelserna kring fakturan och ta hjälp av T-konton.

Skriv i tkr och avrunda till närmaste tusental.

1920 Plusgiro

2440 Leverantörsskulder

2615 Utgående moms import

2645 Ingående moms import

4545 Import av varor

7960 Kursförlust

Övning utrikeshandel 9

Knastern HB köper kattleksaker från Kina. Handeln görs i dollar och fakturan uppgår till 40 000 USD inkl. tullavgifter. Fakturan anländer 1/1 vid kursen 7,8 kr/USD. En kreditnota skickas till leverantören motsvarande 2 500 dollar, den 31/1.

Vid den 18/2 betalas fakturan med checkräkningen, dollarkursen ligger då på 8,03 kr/USD.

Bokför affärshändelserna kring fakturan och skriv i tkr samt avrunda till närmaste tusental.

Verifikation 1

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 2

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 3

Konto Debet Kredit
0 0

Övning utrikeshandel 10

Knastren HB säljer 7 000 klösbrädor till ett utländskt företag i Italien. Dessa säljs för 3 euro styck. När fakturan skickas den 1/12 ligger kursen på 11 kr/euro. Den 10/12 erhålls en betalning via bankgiro vid kursen 11,3 kr/euro.

Bokför affärshändelserna kring fakturan och skriv i tkr samt avrunda till närmaste tusental.

Verifikation 1

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 2

Konto Debet Kredit
0 0

Övning utrikeshandel 11

Plastleksaker i Boden AB köper leksakslastbilar från Polen. De köper 20 000 lastbilar för 3 Zloty styck. Fakturan anländer den 9/8 och kursen ligger på 2 kr/zloty. 15/8 skickar det tillbaka 1500 lastbilar som varit trasiga i en kreditnota. Fakturan betalas 30/8 med checkräkningen, kursen ligger då på 2,3 kr/zloty.

Bokför affärshändelserna kring fakturan och skriv i tkr samt avrunda till närmaste tusental.

Verifikation 1

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 2

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 3

Konto Debet Kredit
0 0

Övning utrikeshandel 12

Macke har en firma där han säljer skåpbilar som byggs om till husbilar. Nu har han köpt tre objekt från Tyskland. Fakturan erhålls 10 juni och tillsammans kostar det 25 000 Euro. Eurokursen den 10 juni ligger på 9 kr/euro. Macke upptäcker uppenbara brister den 20 juni när leveransen kom till Sverige. Han begär prisavdrag på 3 000 euro som också beviljas. Kursen vid godkännande av kreditnotan var 9,5 kr/euro. Slutligen den sjunde Juli betalar Macke fakturan med checkräkning. Kursen vid betalning var 9,5 kr/euro.

Bokför affärshändelserna kring fakturan och skriv i tkr samt avrunda till närmaste tusental.

Verifikation 1

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 2

Konto Debet Kredit
0 0

Verifikation 3

Konto Debet Kredit
0 0