Löpande bokföring & värdering aktier

Innehåll

Totalt: 7 övningar

för direkt i sidan eller använd våra mallar för att bokföra traditionellt f Bokför direkt i sidan eller använd våra mallar för att bokföra traditionellt för hand.

Löpande bokföring & värdering aktier

Övning aktier 1

U-bana AB är ett företag som tillverkar banor för modelltåg. VD:n är lycklig över förra årets höga vinst. Nu finns pengar över som inte ger någon avkastning. Dessa vill VD:n investera i ett börsnoterat tågbolag på lång sikt. Han vill satsa 400 000 kr som ska tas från företagskontot (1930).

Hjälp VD:n (som är ingenjör och inte kan bokföra) med att bokföra affärshändelsen i T-kontona nedan. Skriv i tkr.

1351 Andelar i börsnoterade företag

1930 Företagskonto

Övning aktier 2

U-bana AB gör ytterligare vinster under året och bestämmer sig för att göra placeringar på kort sikt också. 

Ta hjälp av följande anteckningar som VD:n bifogat och bokför med hjälp av t-konton. Alla transaktioner involverar också företagskontot (1930).

Skriv i tkr och avrunda till närmaste tusental.

 1. Inköp av 400 Investor aktier för kursen 92,5 kr. Transaktionen genomfördes 5/4. Courtagefritt.
 2. En utdelning erhålls av investor på 5 kr per aktier den 7/8.
 3. VD:n beslutar den 15/11 att sälja samtliga aktier i investor på grund av svaga orderingångar i ett av deras vitvaruföretag. Försäljningen sker courtagefritt vid kursen 101,3.
 4. Dagarna går mot bokslut och bokföringen ska avlutas för året. 
 5. Vad blir vinsten på aktieförsäljningen?

1810 Andelar i börsnoterade företag

1930 Företagskonto

8340 Utdelning på kortfristiga placeringar

8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga försäljningar

Övning aktier 3

Tallgrens tangenter AB tillverkar tangentbord. Verksamheten har fungerat bra och ledningen har beslutat att göra flertalet investeringar.

Bokför nedanstående och ta hjälp av T-konton.

De använder alltid företagskontot för alla typer av värdepappersköp.

Skriv i tkr.

 1. Dels vill de köpa andelar i ett stort börsnoterat aktiebolag för 40 000 kr. Denna vill de ha kvar i cirka 5 år.
 2. Dels vill de köpa aktier i Eniro för 1000 kr vars börskurs de tror kommer gå upp snart. Denna placering vill de inte ha kvar mer än några veckor.
 3. Slutligen vill de köpa aktier i ABB. Kursen blir 280 kr per aktie. 800 aktier köps och courtaget är 1000 kr. Dessa aktier vill de ha i minst 30 år!

1351 Andelar i börsnoterade företag

1810 Andelar i börsnoterade företag

1930 Företagskonto

Övning aktier 4

Egon bedriver ett riskkapitalbolag där de spekulerar på börsen. Han handlar för det mesta på kort sikt om inget annat specificeras. Han har en checkräkning för betalningar.

Hjälp honom med bokföring och ta hjälp av T-konton.

Skriv i tkr och avrunda till närmaste tusental.

 1. 500 stycken Sagax aktier handlas för 37,5 kr styck inkl. courtage.
 2. 225 stycken Swedbank aktier handlas för 250 kr styck inkl. courtage.
 3. Nu inleds en utdelningsperiod för samtliga aktier som han handlat varav Swedbank har 10 kr/aktie och Sagax 2,5 kr/aktie.
 4. 375 stycken Skistar aktier handlas för 76 kr styck inkl. courtage.
 5. Swedbank aktierna säljs vid kursen 298 kr.
 6. Resterande innehav säljs av vid kurserna 78 kr för Sagax och 250 för Skistar.
 7. 700 stycken Africa oil aktier handlas för 110 kr styck inkl. courtage.
 8. Avsluta kontona per den 31 december.
 9. Vad blir vinsten på Egons aktiehandel?

1810 Andelar i börsnoterade företag

1930 Företagskonto

8340 Utdelning på kortfristiga placeringar

8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga försäljningar

Övning aktier 5

Bröling invest köper i början av året 1/3 1500 Swedish match aktier för 105 kr inkl. courtage. Aktierna beräknas att säljas under året. De handlades med plusgiro.

Vid bokslutet den 31/12 har de trots allt kvar aktien som gått ner till 92 kr per aktie och detta bör hanteras med en nedskrivning i detta fall.

Hjälp honom med bokföring och ta hjälp av T-konton.

Skriv i tkr och avrunda till närmaste tusental.

1810 Andelar i börsnoterade företag

1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar

1920 Plusgiro

8370 Nedskrivning av kortfristiga placeringar

Övning aktier 6

Beräkna vinsten på aktien utifrån nedanstående information.

De köps in 100 Telia aktier för 45 kr styck.

De köps in 125 Telia aktier för 35 kr styck.

De säljer 50 Telia aktier för 45 kr styck

De säljer resterande innehav vid kursen 50 kr.

Övning aktier 7

Eko Investinator AB gör ett antal investeringar kortsiktiga i grön energi och liknande på börsen. De använder oftast checkräkningen för betalningar.

Hjälp företaget med bokföring och ta hjälp av T-konton.

Skriv i tkr och avrunda till närmaste tusental.

 1. För in ingående balans på 1930 som är 150 000 kr.
 2. De köper in 4 500 aktier av Vindkraftsbolaget i Högsjö AB. Vid kursen 40 kr per aktie inkl. courtage.
 3. De köper in ytterligare aktier i samma företag, 1 000 stycken för 30 kr per aktie
 4. De erhåller en utdelning från Vindkraftsbolaget i Högsjö AB på 2,5 kr per aktie.
 5. De säljer 2 000 aktier i företaget för 39 kr per aktie.
 6. Vid bokslutet märker de att aktien har sjunkit rejält i värde. De beräknar att en nedskrivning behövs på 35 000 kr.
 7. Avsluta bokföringen
 8. Konstruera en resultaträkning och beräkna bolagets vinst utifrån ovanstående.

1810 Andelar i börsnoterade företag

1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar

1930 Checkräkning

8370 Nedskrivning av kortfristiga placeringar

8340 Utdelning på kortfristiga placeringar

8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga försäljningar