Lösningsförslag

Löpande bokföring & värdering aktier

Övning aktier 1

Lösning:

Övning aktier 2

Lösning:

5. 4000 kr (avrundat belopp) för aktieförsäljningen.

Övning aktier 3

Lösning:

Övning aktier 4

Lösning:

* 3500 och avrundat till 4  (225*10+500*2,5)

** 132 750 och avrundat till 133 (500*78+375*250)

9. 

Intäkter: 67+133= 200

Kostnader: 19+56+29=104Resultat= 200-104=96

Övning aktier 5

Lösning:

Övning aktier 6

Lösning:

100*45=4 500 
125*35=4 375
Genomsnittlig inköpskostnad är 39,44 kr ((4500+4375)/225)

50-39,44=10,56*225=2376

Vinsten blir 2376 kr

Övning aktier 7

Lösning:

* Anskaffningskostnad per aktie med genomsnittsmetoden= 38,18 kr ((180 000+30 000)/5500)

Anskaffningskostnad för de sålda aktierna blir 38,18*2 000= 76 360 som avrundas till 76.

8.

Intäkter

Utdelning 14 000 kr

Aktieförsäljning vinst 2 000 kr (78 000-76 000)

Kostnader

Nedskrivning 35 000 kr

Resultat

-19 000 kr (16 000-35 000)