Beräkna Nyckeltal

Innehåll

Efter detta avsnitt av externredovisning 1 kommer du kunna beräkna följande nyckeltal:

Totalt: 25 övningar

Kassa- och balanslikviditet

Övning 1 Kassa- och balanslikviditet
Utifrån nedanstående balans och resultaträkning räkna ut kassalikviditet för 2019 och 2018. Avrunda till en decimal.

Övning 2 Kassa- och balanslikviditet
Utifrån nedanstående balans och resultaträkning räkna ut balanslikviditet för 2019 och 2018. Avrunda till en decimal.

Övning 3 Kassa- och balanslikviditet
Utifrån nedanstående balans och resultaträkning räkna ut kassalikviditet för 2017 och 2016. Avrunda till en decimal.

Övning 4 Kassa- och balanslikviditet
Utifrån nedanstående balans och resultaträkning räkna ut balanslikviditet för 2017 och 2016. Avrunda till en decimal.

Övning 5 Kassa- och balanslikviditet
Utifrån nedanstående balans och resultaträkning räkna ut balanslikviditet för 2019 och 2018. Avrunda till en decimal.

Övning 6 Kassa- och balanslikviditet
Utifrån nedanstående balans och resultaträkning räkna ut kassalikviditet för 2019 och 2018. Avrunda till en decimal.

Övning 7 Kassa- och balanslikviditet
Beräkna kassalikviditeten i företaget för de två senaste åren. Avrunda till två decimaler.

Övning 8 Kassa- och balanslikviditet
Beräkna balanslikviditeten i företaget för de två senaste åren. Avrunda till två decimaler.

Omsättningstillväxt

Övning 9 Omsättningstillväxt
Beräkna omsättningstillväxten i företaget nedan. Avrunda till två decimaler.

Övning 10 Omsättningstillväxt
Ett företag i västra Sverige har följande uppgifter i sin årsredovisning.

Räkna ut omsättningstillväxten för:

 1. 2019
 2. 2018
 3. 2017
 4. 2016 

Avrunda till en decimal.

Övning 11 Omsättningstillväxt
Beräkna omsättningstillväxten i företaget nedan:

Övning 12 Omsättningstillväxt
Beräkna omsättningstillväxten i företaget nedan:

Övning 13 Omsättningstillväxt
Beräkna omsättningstillväxten i företaget nedan:

Balansomslutning-, personal- och omsättningstillväxt

Övning 14 Balansomslutning-, personal- och omsättningstillväxt
Fazer Sweden AB hade följande uppgifter under ett antal år:

2019201820172016
Omsättning697 245543 542200 668198 393
Balansomslut.662 242407 24274 54585 446
Antal anställda300289215224

Räkna ut omsättningstillväxt, balansomslutningstillväxt och personaltillväxt för de tre senaste åren. Avrunda till två decimaler.

Rörelse- och nettomarginal

Övning 15 Rörelse- och nettomarginal

Beräkna följande nyckeltal i företaget nedan(avrunda till två decimaler):

 1. Rörelsemarginal 2016
 2. Rörelsemarginal 2015

Övning 16 Rörelse- och nettomarginal

Beräkna följande nyckeltal i företaget nedan(avrunda till två decimaler):

 1. Rörelsemarginal 2019
 2. Rörelsemarginal 2018

Övning 17 Rörelse- och nettomarginal

Beräkna följande nyckeltal i företaget nedan(avrunda till två decimaler):

 1. Rörelsemarginal 2019
 2. Rörelsemarginal 2018

Övning 18 Rörelse- och nettomarginal
Samma företag i västra Sverige har följande uppgifter i sin årsredovisning.

Räkna ut nettomarginalen för(Avrunda till två decimaler):

 1. 2019
 2. 2018
 3. 2017
 4. 2016 
 5. 2015

Övning 19 Rörelse- och nettomarginal
Beräkna nettomarginalen i företaget nedan för de två åren. Avrunda till två decimaler.

Omsättning/anställd

Övning 20 Omsättning/anställd
Beräkna omsättningen per anställd för de två åren i företaget nedan. Företaget hade båda åren 27 anställda.

Övning 21 Omsättning/anställd
Beräkna omsättningen per anställd för året i företaget nedan. Företaget hade 1529 anställda.

Reinvesteringsförmåga

Övning 22 Reinvesteringsförmåga
Beräkna reinvesteringsförmågan i företaget för de två åren. Avrunda till två decimaler.

Räntabilitetsmått

Övning 23 räntabilitetsmått

Ett företag har följande siffror ur sin balans och resultaträkning:

Eget kapital1 400 000
Banklån3 000 000
Leverantörsskulder0
Rörelseresultat300 000
Finansiella intäkter5 000
Finansiella kostnader300 000

Räkna ut räntabilitet på:

 1. Totalt kapital
 2. Sysselsatt kapital
 3. Eget kapital

Övning 24 räntabilitetsmått

Ett företag har följande siffror ur sin balans och resultaträkning:

Eget kapital2 000 000
Banklån3 500 000
Leverantörsskulder620 000
Rörelseresultat400 000
Finansiella intäkter5 000
Finansiella kostnader300 000

Räkna ut räntabilitet på:

 1. Totalt kapital
 2. Sysselsatt kapital
 3. Eget kapital

Övning 25 Stabilitetsmått

Ett företag har följande siffror ur sin balans och resultaträkning:

Eget kapital1 800 000
Banklån4 700 000
Leverantörsskulder200 000
Rörelseresultat550 000
Finansiella intäkter0
Finansiella kostnader800 000

Räkna ut företagets:

 1. genomsnittliga skuldränta
 2. soliditet
 3. räntetäckningsgrad