Nyemissioner och fondemissioner Lösningsförslag

Uppgift 11 emissioner

Lösning:
6 000 000*(1+(⅓))= 8 000 000 aktiekapital, 6000*(⅓)= 8000 aktier alltså 2 000 nya aktier blir till i nyemissionen(8000-6 000) och till priset 2 000 000(8 000 0000- 6 000 000) sedan ska överkurs på 50% tilläggas i överkursfond.
2 000 0000*0,5= 1 000 000.
Överkursfonden blir då 1 000 000+ 2 000 000= 3 000 000.

  • Aktiekapital 8 000 000 kr
  • Överkursfond  3 000 000 kr
  • Reservfond 500 000 kr
  • Balanserade vinster 8 000 000 kr

Uppgift 12 emissioner

Lösning:
100 000*(¼)=25 000 därmed +25 000 på aktiekapital av nyemission. 

125 000*(½)= 62 500 därmed +62 500 till aktiekapital av fondemissionen. 

Totalt nu 187 500, överkursen var på 150% därmed 150 000-25 000= 125 000 ska gå till överkursfond.

  • Aktiekapital 187 500 kr
  • Överkursfond 125 000 kr
  • Balanserade vinster 437 500 kr