Nyemissioner och fondemissioner

Innehåll

Detta avsnitt innehåller teori och beräkningsövningar om emissioner.

Totalt: 12 övningar

 

Teori

Övning 1 Nyemissioner och fondemissioner teori

Vad är en nyemission?

Övning 2 Nyemissioner och fondemissioner teori

Vad är en fondemission?

Övning 3 Nyemissioner och fondemissioner teori

En aktie vid nyemission kan köpas till kvotvärdet eller överkursvärde, vad menas med dessa två alternativ?

Övning 4 Nyemissioner och fondemissioner teori

Vad är en överkursfond?

Övning 5 Nyemissioner och fondemissioner teori

Nämn fyra stegen i nyemission.

Övning 6 Nyemissioner och fondemissioner teori

Ett företags aktie handlas till 500 kr på börsen. De genomför en fondemission med villkoren 1:5. Vad blir värdet på aktie på börsen i teorin efter emissionen?

Övning 7 Nyemissioner och fondemissioner teori

Ett företags aktie handlas till 300 kr på börsen. De genomför en fondemission med villkoren 1:2. Vad blir värdet på aktie på börsen i teorin efter emissionen?

Övning 8 Nyemissioner och fondemissioner teori

Ett företags aktie handlas till 250 kr på börsen. De genomför en fondemission med villkoren 1:3. Vad blir värdet på aktie på börsen i teorin efter emissionen?

Övning 9 Nyemissioner och fondemissioner teori

Ett företags aktie handlas till 100 kr på börsen. De genomför en fondemission med villkoren 1:2. Vad blir värdet på en teckningsrätt i teorin innan emissionen?

Räkneuppgifter

Övning 10 Nyemissioner och fondemissioner

Ett aktiebolag har totalt 2 000 aktier och har följande poster i sin balansräkning

 • Aktiekapital 1 000 000 kr
 • Reservfond 100 000 kr
 • Balanserade vinster 1 500 000 kr

Företaget vill att du genomför en fondemission. Villkoren är 1:2 och företaget vill först att du använder reservfond och i andra hand balanserade vinster. Visa bolagets egna kapital efter fondemissionen. Kvotvärdet ska bestå.

Övning 11 Nyemissioner och fondemissioner

Ruskov AB har ett starkt behov av kapital och vill därför göra en nyemission. De bedömer deras aktier som eftertraktade på marknaden på grund av deras snabba tillväxt och räknar med en emissionskurs på 150%. Villkoren har styrelsen beslutat till 1:3. Följande uppgifter gäller.

 • Antal aktier 6 000 
 • Aktiekapital 6 000 000 kr
 • Överkursfond 2 000 000 kr
 • Reservfond 500 000 kr
 • Balanserade vinster 8 000 000 kr

Visa bolagets egna kapital efter nyemissionen.

Övning 12 Nyemissioner och fondemissioner

En underleverantör till företaget SKF vill nu göra en nyemission och fondemission i sitt aktiebolag. De vill att du utför först nyemission (1:4) och sedan fondemission (1:2). De bifogar ett antal uppgifter från balansräkningen och annan information från styrelsen.

 • 250% emissionskurs
 • 100 aktier
 • Aktiekapital 100 000 kr
 • Balanserade vinster 500 000 kr