Omsättningstillgångar

Innehåll

Här presenteras teori om omsättningstillgångar.

Totalt: 8 övningar

Omsättningstillgångar

Övning 1 omsättningstillgångar

Hur ska omsättningstillgångar värderas?

Övning 2 omsättningstillgångar

Vad är återanskaffningsvärde och varför finns det?

Övning 3 omsättningstillgångar

Vid värdering av anskaffningsvärde kan FIFU principen användas, vad innebär det?

Övning 4 omsättningstillgångar

Hur värderas vanligtvis kundfordringar?

Övning 5 omsättningstillgångar

Vad är är skillnaden på konstaterad och befarad kundförlust?

Övning 6 omsättningstillgångar

När ska Interimsfordringar och interimsskulder i utländsk valuta värderas?

Övning 7 omsättningstillgångar

Vad är det för skillnad att värdera lagret civilrättsligt och skattemässigt?

Övning 8 omsättningstillgångar

Vid en nedskrivning av aktier (omsättningstillgångar) går värdet ner i balansräkningen, hur påverkas resultaträkningen?