Periodiseringar

Innehåll

Totalt: 11 övningar

Bokför direkt i sidan eller använd våra mallar för att bokföra traditionellt för hand.

Teori

Övning periodiseringar 1

En grävmaskin köps in för 1 200 000 kr. Livslängden på denna är 10 år.

Förklara hur denna kommer att periodiseras och vad som blir kostnaden av denna året den köps in.

Övning periodiseringar 2

Varför periodiseras utgående lager?

Övning periodiseringar 3

Vilken/vilka av följande är en interimsfordring?

A. En intäkt betald i förhand

B. En obetald utgift som förfaller nästa år

C. En tidningsprenumeration som betalats i förskott

Övning periodiseringar 4

Vilken/vilka av följande är en interimsskuld?

A. En intäkt betald i förhand

B. En obetald utgift som förfaller nästa år

C. En tidningsprenumeration som betalats i förskott

Övning periodiseringar 5

Örjan betalade in en sjukvårdsförsäkring som gäller tre år framåt.

Detta är en ________

A. Interimsfordring

B. Interimsskuld

Övning periodiseringar 6

En bank skickade en räkning på amortering och ränta. Detta betalades efter den gällande perioden.

Detta är en ________

A. Interimsfordring

B. Interimsskuld

Övning periodiseringar 7

Lasse har fått ett stort kontrakt om ett byggprojekt. Han får betalt av kunden innan jobbet är gjort. 

Detta är en ________

A. Interimsfordring

B. Interimsskuld

Bokföring av periodiseringar

Övning periodiseringar bokför 8

Grytan i Skövde AB har under året 2002 betalat hyra för 500 tkr. Ekonomiavdelningen märker dock vid bokslutet att 50 tkr är för nästkommande års hyresperiod, de har alltså betalat för mycket i år. De har sålt för 2 000 tkr för året men upptäcker att 150 tkr är fortfarande inte fakturerat.

Hjälp företaget med att föra in årets saldon och med periodiseringar med hjälp av T-konton.

Skriv i tkr.

1700 Interimsfordringar

2900 Interimsskulder

3010 Försäljning

5010 Lokalkostnader

Övning periodiseringar bokför 9

Violas Husvagnsuthyrning handlar och hyr ut husvagnar. Hon har en del kunder som hyr under längre perioder och betalar hyran varje månad den 25:e i förskott. Året går mot sitt slut och vid årets slut har två av hennes kunder betalat hyran den 25:e december. Beloppen uppgick till 2000 kr respektive 2500 kr. Tidigare försäljningar har uppgått till 95 000 kr.

Hjälp företaget med att föra in årets saldon och med periodiseringar med hjälp av T-konton.

1700 Interimsfordringar

2900 Interimsskulder

3010 Försäljning

Övning periodiseringar bokför 10

Det har nu gått ett år och Grytan i Skövde är på nästa bokslut för 2003. De har ett varulager som värderades till 100 tkr och föregående år värderades det till 110 tkr. De har under året sålt varor för 700 tkr. 

De har även ett banklån på 1000 tkr. De betalar ränta på detta halvårsvis 1:a juli och 1:a januari. Senaste betalningen gjordes 1:a juli 2003 och räntan  fram till 31 december är upplupen och betalas i januari. Räntan på lånet är 10%. Under året har 50 tkr redan betalats i ränta.

Hjälp företaget med att föra in årets saldon och med periodiseringar med hjälp av T-konton.

Skriv i tkr.

1700 Interimsfordringar

2900 Interimsskulder

1460 Lager

4010 Kostnad sålda varor

8400 Räntekostnader

Övning periodiseringar bokför 11

A. Per behöver hjälp med bokföring i sina firma. Det är januari 2020 och han behöver hjälp med periodisering av ränta. Per periodiserade 2 månaders ränta på 23 500 som nu är en interimsskuld (Från bokslutet 2019) och detta är den enda interimsskulden han har. Han betalade sedan räntan i tid den 31:e januari, det betalades med plusgiro.

Hjälp Per att bokföra detta med hjälp av T-konton. För även in ingående balanser.

1700 Interimsfordringar

2900 Interimsskulder

1920 Plusgiro

8400 Räntekostnader

B. Per har en ytterligare interimspost. Det gäller ett jobb som Per utförde under 2019 som han tyvärr inte hann att skicka iväg förrän 15:e januari 2020. Detta uppgick till 36 340kr.

Hjälp Per att bokföra detta med hjälp av T-konton. För även in ingående balanser.

1510 Kundfordringar

1700 Interimsfordringar

2900 Interimsskulder

3010 Försäljning