Principer

Innehåll

Här presenteras många av redovisningens alla principer.

Totalt: 12 övningar

Principer

Övning 1 principer

Ge exempel på anledningar varför redovisningsprinciper används.

Övning 2 principer

Vad innebär fortlevnadsprincipen?

Övning 3 principer

Vad innebär principen om bokföringsmässiga grunder?

Övning 4 principer

Vad innebär försiktighetsprincipen?

Övning 5 principer

Vad är realisationsprincipen?

Övning 6 principer

Vad är lägst värdets princip?

Övning 7 principer

Kalles företag köpte tidigare i år in små papperslappar för att sälja vidare, till ett värde av 500 000 kr. Dessa var vid årets slut värderade till 400 000 kr. Till vilket värde skall de värderas i redovisningen?

Övning 8 principer

Johannas företag köpte tidigare i år in stora papperslappar för att sälja vidare, till ett värde av 200 000 kr. Dessa var vid årets slut värderade till 400 000 kr. Till vilket värde skall de värderas i redovisningen?

Övning 9 principer

Connys företag köpte tidigare i år in papperslappar för att sälja vidare, till ett värde av 500 000 kr. Dessa var vid årets slut värderade till 500 000 kr. Företaget fick ett väldigt bra resultat i år och Conny vill minska sitt underlag för skatt. Kan han värdera lapparna till noll?

Övning 10 principer

Vad är principen om anskaffningsvärde?

Övning 11 principer

Vart i ÅRL hittar vi stöd för realisationsprincipen?

Övning 12 principer

Vad är matchningsprincipen?