Räkna ut lösningsförslag

Uppgift 1 räkna ut resultat beräkna

Lösning:

Intäkter:
Försäljning 500

Kostnader:
Varuinköp 200
Marknadsföring 150
Räntekostnader 20

Resultat=130 (500-200-150-20)

Uppgift 2 räkna ut resultat beräkna

Lösning:

Intäkter:
Försäljning 900

Kostnader:
Varuinköp 400-30=370
Marknadsföring 325
Räntekostnader 15

Resultat: 190 (900-370-325-15)

Uppgift 3 räkna ut resultat beräkna

Lösning:

Intäkter:
Försäljning 50

Kostnader:
Varuinköp 40-10=30
Marknadsföring 15
Räntekostnader 3

Resultat: 2 (50-30-15-3)

Uppgift 4 räkna ut resultat beräkna

Lösning:

Intäkter
Försäljning 980

Kostnader:
Varuinköp 725-250=475
Marknadsföring 65
Räntekostnad 4
Löner 54

Resultat: 382 (980-475-65-4-54)

Uppgift 5 räkna ut resultat beräkna

Lösning:

Intäkter:
Försäljning 759

Kostnader:
Varuinköp 200
Marknadsföring 326
Räntekostnader 28
Löner 65

Resultat: 140 (759-200-326-28-65)

Uppgift 6 räkna ut resultat beräkna

Lösning:

Intäkter:
Försäljning 400

Kostnader:
Varuinköp 254+65=319
Marknadsföring 125
Avskrivningar 100

Resultat: -144 (400-319-125-100)

Uppgift 7 räkna ut resultat beräkna

Lösning:

Intäkter.
Försäljning 200

Kostnader:
Varuinköp 24+5=29
Marknadsföring 12

Avskrivningar 20

Resultat: 139 (200-29-12-20)