Resultat & eget kapital

Innehåll

Totalt: 20 övningar

Teori räkna ut resultat

Övning 1 räkna ut resultat teori

Ett företag amorterar på sitt banklån. Kommer detta att påverka deras resultat?

Övning 2 räkna ut resultat teori

Ett företag betalar ränta på sitt banklån. Kommer detta att påverka deras resultat?

Övning 3 räkna ut resultat teori

En klädbutik betalar hyra för sin affärslokal. Kommer detta att påverka deras resultat?

Övning 4 räkna ut resultat teori

Ett företag betalar sitt telefonabonnemang. Kommer detta att påverka deras resultat?

Övning 5 räkna ut resultat teori

Om ett företag har köpt in varor som finns kvar i lagret vid årets slut, kommer det påverka det årets resultatet?

Räkna ut resultat beräkningar

Övning 6 räkna ut resultat beräkna

Sörens maskiner AB har följande intäkter och kostnader under sitt första år:

 • Försäljning: 500
 • Varuinköp: 200 (lagret är tomt vid årets slut)
 • Marknadsföring: 150
 • Räntekostnader: 20

Utifrån dessa uppgifter vad blir företagets resultat för året?

Övning 7 räkna ut resultat beräkna

Sörens maskiner AB har följande intäkter och kostnader under sitt andra år:

 • Försäljning: 900
 • Varuinköp: 400 (lagret har ett värde på 30 vid årets slut)
 • Marknadsföring: 325
 • Räntekostnader: 15

Utifrån dessa uppgifter vad blir företagets resultat för året?

Övning 8 räkna ut resultat beräkna

Simons maskiner AB har följande intäkter och kostnader under sitt första år:

 • Försäljning: 50
 • Varuinköp: 40 (lagret har ett värde på 10 vid årets slut)
 • Marknadsföring: 15
 • Räntekostnader: 3

Utifrån dessa uppgifter vad blir företagets resultat för året?

Övning 9 räkna ut resultat beräkna

Ett företag har följande intäkter och kostnader under sitt första år:

 • Försäljning: 980
 • Varuinköp: 725 (lagret har ett värde på 250 vid årets slut)
 • Marknadsföring: 65
 • Räntekostnader: 4
 • Löner: 54

Utifrån dessa uppgifter vad blir företagets resultat för året?

Övning 10 räkna ut resultat beräkna

Ett företag har följande intäkter och kostnader under sitt första år:

 • Försäljning: 759
 • Varuinköp: 200 (lagret har ett värde på 0 vid årets slut)
 • Marknadsföring: 326
 • Räntekostnader: 28
 • Löner: 65

Utifrån dessa uppgifter vad blir företagets resultat för året?

Övning 11 räkna ut resultat beräkna

Ett företag har följande ingående balanser år 2 från sin balansräkning:

 • Inventarier: 500 (fem års nyttjandeperiod)
 • Ack. avskrivningar: 100
 • Varulager: 65

Under året sker dessa intäkter och kostnader:

 • Försäljning: 400
 • Varuinköp: 254 (lagret har ett värde på 0 vid årets slut)
 • Marknadsföring: 125

Utifrån dessa uppgifter vad blir företagets resultat för året?

Övning 12 räkna ut resultat beräkna

Ett företag har följande ingående balanser år 2 från sin balansräkning:

 • Inventarier: 200 (10 års nyttjandeperiod)
 • Ack. avskrivningar: 20
 • Varulager: 5

Under året sker dessa intäkter och kostnader:

 • Försäljning: 200
 • Varuinköp: 24 (lagret har ett värde på 0 vid årets slut)
 • Marknadsföring: 12

Utifrån dessa uppgifter vad blir företagets resultat för året?

Räkna ut eget kapital beräkningar

Övning 13 räkna ut eget kapital teori

Vilka tre huvuddelar består balansräkningen av?

Övning 14 räkna ut eget kapital beräkna

Ett företag har 100 000 kr i tillgångar och 80 000 kr i skulder i balansräkningen. Hur stort är deras egna kapital?

Övning 15 räkna ut eget kapital beräkna

Ett företag har 250 000 kr i tillgångar och 150 000 i skulder i balansräkningen. Hur stort är deras egna kapital?

Övning 16 räkna ut eget kapital beräkna

Ett företag har 370 000 kr i tillgångar och 350 000 i skulder i balansräkningen. Hur stort är deras egna kapital?

Övning 17 räkna ut eget kapital beräkna

Ett företag har 20 000 kr i tillgångar och 19 000 i skulder i balansräkningen. Hur stort är deras egna kapital?

Övning 18 räkna ut eget kapital beräkna

Ett företag har 880 000 kr i tillgångar och 164 000 i skulder i balansräkningen. Hur stort är deras egna kapital?

Övning 19 räkna ut eget kapital beräkna

Ett företag har 28 000 kr i tillgångar och 3000 i skulder i balansräkningen. Hur stort är deras egna kapital?

Övning 20 räkna ut eget kapital beräkna

Ett företag har 57 000 kr i tillgångar och 44 000 i skulder i balansräkningen. Hur stort är deras egna kapital?