Skatter lösningsförslag

Skatter beräkningsuppgifter

Uppgift 1 Skatter beräkningar

Lösning:
550 kr
P1-P11 betalas ut 600/12*11=550 kr. P12 betalas ut nästa år.

Uppgift 2 Skatter beräkningar

Lösning:
SKS på 10 kr
(110-100)

Uppgift 3 Skatter beräkningar

Lösning:
SKS på 2 kr
(100-98)

Uppgift 4 Skatter beräkningar

Lösning:
SÖS på 4 kr
(72-76)

Uppgift 5 Skatter beräkningar

Lösning:
SÖS på 6 kr
(2-8)

Uppgift 6 Skatter beräkningar

Lösning:
SKS på 13,3 kr
(278,3-265)

Uppgift 7 Skatter beräkningar

Lösning:
SÖS på 720 kr
(275-995)

Uppgift 8 Skatter beräkningar

Lösning:
SKS på 11,4 kr
(265-253,6)

Uppgift 9 Skatter beräkningar

Lösning:
SKS på 4,3 kr
(205-200,7)

Uppgift 10 Skatter beräkningar

Lösning:
SÖS på 26 kr
(200-226)

Uppgift 11 Skatter beräkningar

Lösning:
Varken eller (52,9-52,9) = 0

Uppgift 12 Skatter beräkningar

Lösning:

2019

 1. 52 kr
 2. 50/12*11 = 45,83 kr (P1-P11 2019)
 3. 50/12 = 4,17 kr (P12 2019)
  + BKS på 52-50 = 2 kr
  4,17 + 2 = 6,17 kr

2020

 1. 65+(60-52) = 73 kr
 2. 70/12*11=64,17 kr (P1-P11 2020)
  +4,17 kr (P12 2019)
  +2 kr (BKS)
  =70,34 kr
 3. 70/12 = 5,83 kr (P12 2020)
  + SKS på 60-52 = 8 kr
  + BÖS på 65-70 = -5 kr
  = 8,83 kr