Innehåll

Här finns teori och beräkningsövningar för skatter i aktiebolag

Totalt: 17 övningar

Teori

Övning 1 Skatter

Vad är en beräknad överskjutande skatt (BÖS)?

Övning 2 Skatter

Vad är en beräknad kvarskatt (BKS)?

Övning 3 Skatter

Vad är en slutlig överskjutande skatt (SÖS)?

Övning 4 Skatter

Vad är en slutlig kvarskatt (SKS)?

Övning 5 Skatter

Vad menas med P1-P12 i skattesammanhang?

Skatter beräkningsuppgifter

Övning 6 Skatter beräkningar

Om ett företag under sitt första verksamhetsår har 600 kr i preliminärskatt för hela första året, hur stora är skatteutbetalningarna under första året?

Övning 7 Skatter beräkningar

Företag 1 har under 2010 betalat in 100 kr i skatt. På debetsedeln för 2010 bestäms deras slutliga skatt till 110 kr. Får företaget SÖS eller SKS och på hur stor summa?

Övning 8 Skatter beräkningar

Företag 2 har under 2010 betalat in 98 kr i skatt. På debetsedeln för 2010 bestäms deras slutliga skatt till 100 kr. Får företaget SÖS eller SKS och på hur stor summa?

Övning 9 Skatter beräkningar

Företag 3 har under 2010 betalat in 76 kr i skatt. På debetsedeln för 2010 bestäms deras slutliga skatt till 72 kr. Får företaget SÖS eller SKS och på hur stor summa?

Övning 10 Skatter beräkningar

Företag 4 har under 2010 betalat in 8 kr i skatt. På debetsedeln för 2010 bestäms deras slutliga skatt till 2 kr. Får företaget SÖS eller SKS och på hur stor summa?

Övning 11 Skatter beräkningar

Företag 5 har under 2009 betalat in 265 kr i skatt. På debetsedeln för 2010 bestäms deras slutliga skatt till 278,3 kr. Får företaget SÖS eller SKS och på hur stor summa?

Övning 12 Skatter beräkningar

Företag 6 har under 2011 betalat in 995 kr i skatt. På debetsedeln för 2010 bestäms deras slutliga skatt till 275 kr. Får företaget SÖS eller SKS och på hur stor summa?

Övning 13 Skatter beräkningar

Företag 7 har under 2010 betalat in 253,6 i skatt. På debetsedeln för 2010 bestäms deras slutliga skatt till 265. Får företaget SÖS eller SKS och på hur stor summa?

Övning 14 Skatter beräkningar

Företag 8 har under 2010 betalat in 200,7 kr i skatt. På debetsedeln för 2010 bestäms deras slutliga skatt till 205 kr. Får företaget SÖS eller SKS och på hur stor summa?

Övning 15 Skatter beräkningar

Företag 9 har under 2014 betalat in 226 kr i skatt. På debetsedeln för 2010 bestäms deras slutliga skatt till 200 kr. Får företaget SÖS eller SKS och på hur stor summa?

Övning 16 Skatter beräkningar

Företag 10 har under 2015 betalat in 52,9 kr i skatt. På debetsedeln för 2010 bestäms deras slutliga skatt till 52,9 kr. Får företaget SÖS eller SKS och på hur stor summa?

Övning 17 Skatter beräkningar

Ett aktiebolag skapas och har nedanstående förhållanden vad gäller skatter under sina två första verksamhetsår. Det är ordning och reda på bolagets skatter och överskjutande skatt samt fyllnadsinbetalningar betalas alltid in inom tidsfristerna för att undvika dyra räntor hos Skatteverket.

Beräkna förhållandena för 2019 och 2020

  1. Årets skattekostnad
  2. Årets skatteutbetalningar
  3. Utgående skatteskulden
20192020
Preliminär skatt5070
Beräknad skatt5265
Slutgiltig skatt60