Värdering osäkra kundfordringar

Innehåll

Totalt: 5 övningar

Bokför direkt i sidan eller använd våra mallar för att bokföra traditionellt för hand.

Värdering osäkra kundfordringar

Övning kundfordringar 1

Vid värdering av kundfordringar ska man justera moms när förlusten är _______.

A. Konstaterad

B. Befarad

Övning kundfordringar 2

Ge ett exempel på varför en kundfordran kan ha kontot 1515 osäkra fordringar.

Övning kundfordringar 3

Plog runt Stockholm AB utför snöröjning under vintermånaderna. De har tidigare under året fakturerat en bonde i närheten för utfört jobb och vidare uppstår problem med denna kundfordringen.

Hjälp företaget med följande och använd T-konton.

Skriv i tkr.

 1. De fakturerar kund 1/11 för 45 000 kr inkl moms, 45 dagars kredittid.
 2. Vid bokslutet 31/12 har de inte fått betalt av kunden. De läser i lokaltidningen att kunden tyvärr har gått i konkurs och att konkursen redan är avslutad. De har inte fått någon ersättning för sin kundfordran.

1510 Kundfordringar

2610 utgående moms

3010 Försäljning

6351 Konstaterade kundförluster

Övning kundfordringar 4

Ett företag ska hantera bokslutsarbete av en osäker kundfordran, följande saldon finns. 

1515 osäkra kundfordringar5 000 kr
2610 utgående moms1 000 kr
3010 Försäljning4 000 kr

De har redan misstänkt att kunden till fordran har dålig betalningsförmåga och fört över kundfordran till en osäker sådan. Sedermera antar dem att 50% av fordran kommer att förloras

A. Hur stort belopp kommer att bli en befarad kundförlust som sedan kommer bokföras till 6352 Befarade kundförluster?

B. Hjälp till med följande affärshändelser och ta hjälp av T-konton:

 1. För in saldon från tabellen ovan.
 2. Bokför den befarade kundförluster för året

1515 Osäkra kundfordringar

1519 Nedskrivning av kundfordringar

2610 utgående moms

3010 Försäljning

6352 Befarade kundförluster

C. År 1 som vi tidigare bokförde för är nu avslutat och det ska hantera samma fordran i bokslutet för år 2. Det här året ska du göra följande:

 1. Föra in ingående balanserna från föregående år, dock ska du bortse från utgående moms då den redan hanterats under året.
 2. Ändra den befarade kundförluster till 75% då betalningsförmågan bedöms försämrad för kunden.

1515 Osäkra kundfordringar

1519 Nedskrivning av kundfordringar

6352 Befarade kundförluster

D. Nu har vi anlänt till bokslutet år 3 där fordran ska hanteras ännu en gång. Företaget hade tur eftersom kundens ekonomi ordnade upp sig och de fick betalt för hela fordran. Gör följande:

 1. För in ingående balanserna från föregående år, bortse från moms även här.
 2. Bokför den betalda fakturan (betalades in på plusgiro) och nolla nödvändiga konton.

1515 Osäkra kundfordringar

1519 Nedskrivning av kundfordringar

1920 Plusgiro

6352 Befarade kundförluster

E. Varför nollade vi inte utgående momsen vid D.-uppgiften?

Övning kundfordringar 5

Plog runt Stockholm AB är fortfarande igång med sin plogning och har ytterligare frågetecken till redovisningen av kundfordringar.

Hjälp företaget med följande affärshändelser vid år 1 och år 2 och använd T-konton.

Skriv i tkr.

A.

 1. De röjer snö till privatpersonen Konrad för 15 000 kr inkl. moms. Det faktureras 1/12 med 10 dagars kredittid.
 2. Vid bokslutet 31/12 har företaget fått intrycket av att Konrad plötsligt fått allt sämre betalningsförmåga. De vill att du för över kundfordringen till kontot för osäkra fordringar samt beräknar de att en tredjedel av fordran kommer att gå förlorad.

1510 Kundfordringar

1515 Osäkra kundfordringar

1519 Nedskrivning av kundfordringar

2610 Utgående moms

3010 Försäljning

6352 Befarade kundförluster

 

B. Nu har år 1 passerat och de behöver hjälp att hantera fordran år 2.

 1. För in det ingående balanserna från tidigare år (bortse från momskonton som redan behandlats under året).
 2. Vid bokslutet 31/12 för år 2 får Plog runt Stockholm AB reda på att Konrad gått i konkurs. Konkursen är avslutad och de får ingen ersättning för fordran.

1510 Kundfordringar

1515 Osäkra kundfordringar

1519 Nedskrivning av kundfordringar

2610 Utgående moms

6351 Konstaterade kundförluster

6352 Befarade kundförluster