Lösningsförslag

Värdering osäkra kundfordringar

Övning kundfordringar 3

Lösning:

Vardering-kundfordringar-3-Losningsforslag-Logilu

Övning kundfordringar 4

Lösning:

A. 2 000 kr (4 000*0,5)

B.

C.

D.

E. Eftersom fordran slutligen blev betald ska den hanteras som en vanlig försäljning (25% moms). Eftersom den utgående momsen blev bokförd år 1, behöver vi inte hantera den ytterligare år 3.

Övning kundfordringar 5

Lösning:

A.

B.