Värdering till verkligt värde IFRS 13

Innehåll

Totalt: 10 övningar

Värdering till verkligt värde IFRS 13

Övning verkligt värde 1

Vilket syfte har IFRS 13 angående verkligt värde?

A. Vad som ska värderas till verkligt värde.

B. Hur det ska värderas till verkligt värde.

Övning verkligt värde 2

Varför utgör det inte oftast något problem att värdera en tillgång vid anskaffningstidpunkten?

Övning verkligt värde 3

Varför är inte anskaffningsvärde bra för att värdera biologiska tillgångar (djur och växter)?

Övning verkligt värde 4

Är det problemfritt att värdera till verkligt värde?

Övning verkligt värde 5

Är det problemfritt att värdera till anskaffningsvärde?

Övning verkligt värde 6

Vilken datanivå befinner sig aktier i den lokala handeln i norra Vingåker på?

A. Nivå 1

B. Nivå 2

C. Nivå 3

Övning verkligt värde 7

Vilken datanivå befinner sig en maskin som tillverkar snuspåsar för snus?

A. Nivå 1

B. Nivå 2

C. Nivå 3

Övning verkligt värde 8

Vilken datanivå befinner sig en B-aktie i det börsnoterade företaget Volvo på?

A. Nivå 1

B. Nivå 2

C. Nivå 3

Övning verkligt värde 9

Vilken datanivå befinner sig en lägenhet på området Södra ryd i Skövde?

A. Nivå 1

B. Nivå 2

C. Nivå 3

Övning verkligt värde 10

Vilken datanivå har A-aktier som har väldigt liten omsättning i ett börsnoterat företag? I samma bolag sker dock normal omsättning på B-aktier.

A. Nivå 1

B. Nivå 2

C. Nivå 3