Varulager lösningsförslag

Varulager räkneövningar

Uppgift 1 Varulager

Lösning: 650 kr
(30*15)+(20*10)=650 

Uppgift 2 Varulager

Lösning:

 1. 2002: 250 tkr
  2003: 500 tkr
  2004: 200 tkr
 2. 2002: 250 tkr
  2003: 500*0,97=485 tkr
  2004: 200*0,97=194 tkr

Uppgift 3 Varulager

 • 1 500 000+900 000+850 000+800 000= 4 050 000 total kostnad
 • 1500+1000+1000+1000=4500 aktier
 • 4 050 000/4500=900/aktie anskaffningsvärde
 • 900-785=115 förlust/aktie
 • 115*4000=460 000 kr förlust.

Uppgift 4 Varulager

Lösning:
Ja Ali har rätt. Inkurans avdrag får göras på 3%, 100 000*0,97= 97 000(17:4 Inkomsskattelagen).  Vi väljer då 97 000 enligt lägsta värdets princip.

Uppgift 5 Varulager

Lösning:

ResultaträkningSummaUträkningar
Rörelsens intäkter+10 490 kr10 000-10+500
Rörelsens kostnader-4 640 kr4 000-100+700+40
Rörelseresultat innan
avskrivningar
= 5 850 kr
Avskrivningar enl. plan-380 kr3 800*0,1
Rörelseresultat= 5 470 kr
Finansiella intäkter+20 kr
Finansiella kostnader-250 kr
Resultat efter finansiella
poster
=5 240 kr
Avskrivning utöver plan0 kr
Återföring periodiseringsfond0 krSe nedan
Avsättning periodiseringsfond-1 306 krSe nedan
Resultat före skatt=3 934 kr
Skatt-787 kr3934*0,2 = ca 787 kr
Årets resultat=3 147 kr

Lager:
Ingående värde är 450, utgående värde är 505*0,97=490
490-450= 40 i förändring som vi adderar till rörelsens kostnader

Periodiseringsfond
Ingen återföring bör göras då det ej har gjorts avsättning tidigare år.
(5240-20+5)*0,25= ca.1 306