Varulager räkneövningar

Innehåll

Här finns övningar på beräkning av varulager samt hur LVP tillämpas.

Vill du har mer grundläggande uppgifter om LVP? Se frågorna om LVP på avsnittet om principer.

Totalt: 5 övningar

Varulager räkneövningar

Övning 1 Varulager

I ett företag finns ett lager med blockljus som sedan säljs vidare. Vid slutet av året kom inköpsansvarig fram till att det fanns 25 ljus kvar i lager samt att anskaffningsvärdet är högre än verkligt värde. Beräkna företagets anskaffningsvärde med hjälp av FIFU principen.

DatumStyckprisAntal
IB00
1/825 kr100
5/1027 kr100
8/1220 kr15
20/1230 kr15

Övning 2 Varulager

Sminkdrottningen AB har har en lista över flera års lager.

 1. Vad skulle lagren värderas respektive år enligt civilrättsliga regler och ägarna vill visa så högt värde på lagret som möjligt (ÅRL)?
 2. Vad skulle lagren värderas respektive år enligt Skattemässiga regler och ägarna vill värdera så lågt som möjligt (IL)?
ÅrAnskaffningsvärdeVerkligt värde
2002300 tkr250 tkr
2003500 tkr600 tkr
2004200 tkr600 tkr

Övning 3 Varulager

Ett företag har kontinuerligt köpt aktier i det onoterade företaget Borås Gruvföretag AB som även är en näringsbetingad andel. Nu har lönsamheten såväl som utdelningarna gått ner så pass mycket att dem sålt 4 000 aktier för styckpriset 785 kr. 
Inköpstillfällen:

ÅrAntalkr/stTotalt
20181 5001 000 kr1 500 000 kr
20191 000900 kr900 000 kr
2020-03-031 000850 kr850 000 kr
2020-10-031 000 800 kr800 000 kr
Företaget har tidigare tillämpat genomsnittsmetoden, beräkna resultatet av aktieaffären och redovisa med t konton.

Övning 4 Varulager

Ali vill ha hjälp med värdering av sitt lager, han vill värdera så lågt som möjligt. Anskaffningsvärdet har han tagit fram till 100 000 kr och nettoförsäljningsvärden 98 000 kr. Ali hävdar att anskaffningsvärdet är lägst, stämmer det?

Övning 5 Varulager

Ett lantbruksföretag i Skaraborg vill ha hjälp med sina bokslutsdispositioner. Hjälp företaget med bokslutsdispositioner. Du har fått beskedet att de vill göra maximala möjliga avsättningar till periodiseringsfond för inkomståret 2021. Räkenskapsenlig avskrivning tillämpas inte. Avrunda till heltal (mkr).

 • Årets försäljning 10 000 kr
 • Fakturor från leverantörer 4 000
 • Kreditnotor från leverantörer 100
 • Returer från kunder: 10
 • Övriga försäljning 500
 • Övriga kostnader 700
 • Ränteintäkter 20
 • Räntekostnader: 250
 • Varulager: se tabell nedan.
 • Inventarierna har 10 års nyttjandeperiod och har anskaffats enligt följande:
  • 2010: 120
  • 2012: 200
  • 2013: 400
  • 2015: 1 000
  • 2016: 200
  • 2018: 800 
  • 2020: 800
  • 2021: 400
 • Företaget har aldrig tidigare använt sig av periodiseringsfond och vill göra maximal avsättning
 • De har ej skattepliktiga intäkter på 20 och ej avdragsgilla kostnader på 5.
 • Den beräknade skatten i bolaget ska uppgå till 20% av resultatet före skatt
Varulager1/1 202131/12 2021
Anskaffningsvärde450 kr505 kr
Verkligt värde470 kr500 kr