Finansiering

Kursens kapitel

 • Introduktion, Övning 1-12

Totalt: 12 övningar

 • Allmänt om avkastning, Övning 1-3
 • Beräkna avkastning, Övning 4-21

Totalt: 21 övningar

 • Diskonteringsmodell, Övning 1-11
 • Nyckeltalsvärdering, Övning, 12-28

Totalt: 28 övningar

 • Teori om derivat, Övning 1-13
 • Terminer räkna ut, Övning 14-16
 • Köpta optioner räkna ut, Övning 17-27
 • Utfärdade optioner räkna ut, Övning 28-32
 • Paritet optioner, Övning 33

Totalt: 33 övningar

 • Räntebärande instrument teori, Övning 1-3
 • Räntebärande instrument beräkna, Övning 4-6
 • Obligationer teori, Övning 7-10
 • Obligationer beräkna, Övning 11-32

Totalt: 32 övningar

 • Allmänt, Övning 1-11
 • Nyckeltal inom cash management, Övning 12-21

Totalt: 21 övningar

 • Allmänt, Övning 1-7
 • Beräkna omsättningshastighet, Övning 8-9
 • Räkna ut kapitalbindning, Övning 10-28

Totalt: 28 övningar

 • Övningar om effektiv ränta Övning 1-9
 • Extra övningar, Övning 10-26

Totalt: 26 övningar

 • Allmänt, Övning 1-8
 • Värde teori, Övning 9-13
 • Substansvärdering, Övning 14-23
 • Avkastningsvärdering, Övning 24-33

Totalt: 33 övningar

 • Risk och avkastning portföljer, Övning 1-9
 • Effektiva portföljer, Övning 10

Totalt: 10 övningar

 • Annuitetslån, Övning 1-11
 • Annuitetssparande, Övning 12-22
 • Nuvärde av annuiteter, Övning 23-26

Totalt: 26 övningar

 • Beräkna checkräkningskrediter, Övning 1-5

Totalt: 5 övningar

Totalt: 11 övningar