Innehåll

Lär dig att värdera aktier utifrån olika modeller och räkna fram priser genom beräkningar.

Totalt: 28 övningar

Diskonteringsmodell

Övning aktier 1

Hur värderas en aktie med diskonteringsmodellen?

Övning aktier 2

Värdera denna aktie utifrån dessa förutsättningar:

 • En utdelning förväntas om ett år på 10 kr
 • Aktien förväntas vara värd 100 kr om ett år
 • Avkastningskravet är 10%

Övning aktier 3

Värdera denna aktie utifrån dessa förutsättningar:

 • En utdelning förväntas om ett år på 4 kr
 • Aktien förväntas vara värd 89,5 kr om ett år
 • Avkastningskravet är 7%

Övning aktier 4

Värdera denna aktie utifrån dessa förutsättningar:

 • En utdelning förväntas de kommande två åren årligen på 5 kr
 • Aktien förväntas vara värd 60 kr om två år
 • Avkastningskravet är 6%

Övning aktier 5

En aktie kan värderas utan hänsyn till tillväxt, vad finns det för nackdelar och fördelar med detta?

Övning aktier 6

Hur påverkas utdelningen från ett företag som antas ha obefintlig tillväxt?

Övning aktier 7

En aktie har en utdelning om ett år på 20 kr och avkastningskravet är 10%, vad är aktien värd?

Övning aktier 8

En aktie har en utdelning om ett år på 20 kr och utdelningarna förväntas växa med 3% per år. Om avkastningskravet är på 10%, vad blir aktien värd?

Övning aktier 9

Exab AB vill ha så hög aktiekurs som möjligt. De får i dagsläget inte tillräckligt med vinstmedel i företaget för att nå aktiemarknadens avkastningskrav. Vad rekommenderar du att företaget ska göra enligt följande alternativ?

A. Spara vinstmedel för att senare låta företaget växa

B. Dela ut resterande vinstmedel

Övning aktier 10

Rullex AB har mycket sparade vinster i sitt bolag. I ett pressmeddelande nämner bolaget att det inte kommer genomföra någon stor utdelning. Samtidigt köper de upp sina egna aktier.

Nämn tänkbara förklaringar till varför de köper sina egna aktier?

Övning aktier 11

Aktien Robox AB kommer att dela ut följande belopp.

år 1: 10 kr

år 2: 12 kr

år 3: 14 kr

år 4: 15 kr

Efter dessa utdelningar antas företaget ha en konstant tillväxt på utdelningar samt vinster i all framtid på 3%. Avkastningskravet är 8%.

Beräkna kursen på aktien. Avrunda till två decimaler.

Nyckeltalsvärdering

Övning nyckeltalsvärdering 12

Vilken av följande stämmer på värdering av aktier med nyckeltal?

A. Bygger på antaganden

B. Bygger på marknaden som helhet

Övning nyckeltalsvärdering 13

Vilken av följande stämmer på värdering av aktier med nyckeltal?

A. Nyckeltalen är lätt missvisande

B. Nyckeltalen grundar sig på marknaden som helhet

C. Nyckeltalen är ofta det bästa alternativet

Övning nyckeltalsvärdering 14

Ge exempel på hur PE-talet ändras genom företagets redovisning.

Övning nyckeltalsvärdering 15

Vilken av dessa alternativ är lämpligast att tänka på vid jämförelse av PE-tal från olika aktier?

A. Aktierna ska kunna jämföras

B. PE-talet ska vara över 20

C. PE-talet bör sättas i relation till börsen som helhet

Övning nyckeltalsvärdering 16

Rushter GmbH har en aktiekurs på 1000 kr. En ekonom har beräknat att vinsten per aktie uppgår till 50 kr och att PE-tal är 20. Däremot är jämförbara företags PE-tal mycket högre uppemot 30. Enligt dessa uppgifter vad kan aktiens kurs beräknas till?

Övning nyckeltalsvärdering 17

Gringanger AB värderas idag på börsen till 76 kr/aktie. Vinsten beräknas till 5 kr/aktie. Vad blir aktiens PE-tal?

Övning nyckeltalsvärdering 18

Tesla Inc har en kurs på 500 $. Vinsten per aktie beräknas till 1,5 $, vad blir aktiens PE-tal?

Övning nyckeltalsvärdering 19

Räkna ut PE-tal med följande förutsättningar:

 • Företaget delar alltid ut 50% av sin årsvinst
 • Tillväxten beräknas till 5%/år
 • Avkastningskravet är 10%

Övning nyckeltalsvärdering 20

Är PE-talet vanligast vid jämförelse mellan olika noterade eller onoterade bolag?

Övning nyckeltalsvärdering 21

Är PE-talet lämpligt vid jämförelse mellan ett vinstgivande och ett förlustföretag?

Övning nyckeltalsvärdering 22

En aktie kostar 500 kr. Företaget har en vinst per aktie på 25 kr. Vad är dess PE-tal?

Övning nyckeltalsvärdering 23

En aktie kostar 460 kr. Företaget har en vinst per aktie på 13 kr. Vad är dess PE-tal?

Övning nyckeltalsvärdering 24

En aktie kostar 322,4 kr. Företaget har en vinst per aktie på 91 kr. Vad är dess PE-tal?

Övning nyckeltalsvärdering 25

En aktie kostar 69,8 kr. Företaget har en vinst per aktie på 7 kr. Vad är dess PE-tal?

Övning nyckeltalsvärdering 26

En aktie kostar 0,23 kr. Företaget har en vinst per aktie på 0,01 kr. Vad är dess PE-tal?

Övning nyckeltalsvärdering 27

Anta att två företag är identiska förutom deras pris och således PE-tal. Det ena har ett PE-tal på 45 och det andra på 6. Vilken bör du köpa?

Övning nyckeltalsvärdering 28

Anta att två företag är identiska förutom deras pris och således PE-tal. Det ena har ett PE-tal på 22 och det andra på 7. Vilken bör du köpa?