Annuiteter

Innehåll

Totalt: 25 övningar

Annuitetslån

Avrunda alltid annuitetsfaktorn till 5 decimaler i dina beräkningar.

Övning Annuitet 1

Vad är en annuitet?

Övning annuitetslån 2

Rasmus och Mimmi ska köpa ett hus. De kommer att betala årliga annuiteter på lånet. Räntan är 2% och de ska betala av lånet på 590 750 kr på 40 år.

Vad blir den årliga annuiteten?

Övning annuitetslån 3

Säg istället att Rasmus och Mimmi får betala 8% i ränta. Vad blir då årliga annuiteterna då?

Övning annuitetslån 4

Pogge och Bettan ska ta ett lån. En lyxvilla med pool och liknande för 5 000 000 kr. Det ska betala en kontantinsats på 15% av detta belopp och utöver ska dem låna med ett annuitetslån. Räntan är på 4% och det ska amorteras på 15 år.

Vad blir den årliga annuiteten?

Övning annuitetslån 5

Roland och Nikola är ett par som ska köpa en gård ihop. Denna kommer kosta 50 miljoner kr. Detta ska betalas av som ett annuitetslån för deras bolag. Det ska betalas tillbaka på 85 år och räntan är 3%. 95% av köpet finansieras med lån.

Vad blir den årliga annuiteten?

Övning annuitetslån 6

Cyril ska köpa en liten frisörsalong som han senare tänker driva. Denna kostar 500 000 kr och han önskar ta ett annuitetslån på hela summan. Detta ska amorteras på 10 år och räntan är 8%.

Vad blir de årliga annuiteterna?

Övning annuitetslån 7

Anthea ska köpa en livsmedelsbutik som hon senare tänker bli företagsledare för. Denna kostar 4 000 000 kr och hon önskar ta ett annuitetslån på 80% av summan. Detta ska amorteras på 20 år och räntan är 5%.

Vad blir de årliga annuiteterna?

Övning annuitetslån 8

Annie ska köpa ett företag som kostar 600 000 kr och hon önskar ta ett annuitetslån på 90% av summan. Detta ska amorteras på 20 år och räntan är 3%.

Vad blir de årliga annuiteterna?

Övning annuitetslån 9

Beräkna annuiteten för följande lån:

Lånesumma: 412 000

Ränta: 4%

Avbetalningstid: 15 år

Övning annuitetslån 10

Beräkna annuiteten för följande lån:

Lånesumma: 120 000

Ränta: 5%

Avbetalningstid: 10 år

Övning annuitetslån 11

Beräkna annuiteten för följande lån:

Lånesumma: 200 000

Ränta: 7%

Avbetalningstid: 5 år

Övning annuitetslån 12

Beräkna annuiteten för följande lån:

Lånesumma: 650 000

Ränta: 4%

Avbetalningstid: 8 år

Annuitetssparande

Flera av beräkningarna bygger på avrundningar. Små avvikelser från svaren kan därför ändå vara korrekt beräknade beroende på hur stora avrundningar som gjorts.

Övning annuitetssparande 13

Torsten sparar 500 kr per år. Han gör detta i 45 år med en årlig avkastning på 5%.

A. Hur mycket har Torsten efter 45 år sparat ihop?

B. Hur mycket har Torsten efter 45 sparat ihop om han gör det på ett konto helt utan ränta?

Övning annuitetssparande 14

Rasmus sparar 120 000 kr per år. Han gör detta i 45 år med en årlig avkastning på 10 %. 

A. Hur mycket har han efter 45 år?

B. Hur mycket har Rasmus efter 45 sparat ihop om han gör det på ett konto helt utan ränta?

Övning annuitetssparande 15

Totte sparar 10 000 kr per år. Detta görs i 10 år med en årlig avkastning på 10%. 

Hur mycket har han sparat ihop vid periodens slut?

Övning annuitetssparande 16

Pumba sparar 42 000 kr per. Detta görs i 25 år med en årlig avkastning på 5%. 

Hur mycket har han sparat ihop vid periodens slut?

Övning annuitetssparande 17

Jimmie sparar 100 kr per månad i 10 år med en utveckling per år på 5%. Vad har han efter periodens slut?

Övning annuitetssparande 18

Felix sparar 500 kr per månad i 10 år med en utveckling per år på 6%. Vad har han efter periodens slut?

Övning annuitetssparande 19

Cher sparar 700 kr per månad i 40 år med en utveckling per år på 6%. Vad har han efter periodens slut?

Övning annuitetssparande 20

Gordon sparar 200 kr per månad i 10 år med en utveckling per år på 8%. Vad har han efter periodens slut?

Övning annuitetssparande 21

Charles sparar 20 kr per månad i 55 år med en utveckling per år på 7%. Vad har han efter periodens slut?

Nuvärde av annuiteter

Övning nuvärde av annuiteter 22

Vad blir nuvärdet av årliga utbetalningar á 500 kr årligen under 5 år. Använd kalkylräntan 10%.

Övning nuvärde av annuiteter 23

Vad blir nuvärdet av årliga utbetalningar á 1000 kr årligen under 10 år. Använd kalkylräntan 10%.

Övning nuvärde av annuiteter 24

Vad blir nuvärdet av årliga utbetalningar á 258 kr årligen under 7 år. Använd kalkylräntan 6%

Övning nuvärde av annuiteter 25

Vad blir nuvärdet av årliga utbetalningar á 450 kr årligen under 22 år. Använd kalkylräntan 4%.