Avkastning

Innehåll

Totalt: 21 övningar

Allmänt

Övning avkastning 1

Varför kan man behöva diskontera vid handel av värdepapper?

Övning avkastning 2

Varför kan man behöva kapitalisera vid handel av värdepapper?

Övning avkastning 3

Vad menas med riskpremie?

Beräkna avkastning

Övning avkastning 4

Ponera att du investerar 100 kr i en aktie. Denna går upp 5% på ett år. Vad är denna värd efter ett år?

Övning avkastning 5

Ponera att du investerar 100 kr i en aktie. Denna går upp 8% på ett år. Vad är denna värd efter ett år?

Övning avkastning 6

Ponera att du investerar 200 kr i en aktie. Denna går upp 4% på ett år. Vad är denna värd efter ett år?

Övning avkastning 7

Ponera att du investerar 100 kr i en aktie. Denna går upp 5% per år. Vad är denna värd efter två år?

Övning avkastning 8

Ponera att du investerar 100 kr i en aktie. Denna går upp 5% per år. Vad är denna värd efter tre år?

Övning avkastning 9

Ponera att du investerar 100 kr i en aktie. Denna går upp 5% per år. Vad är denna värd efter tio år?

Övning avkastning 10

Förutsätt att en aktie kommer ha gått upp 10% efter 2 år. Vad är den årliga genomsnittliga avkastningen?

Övning avkastning 11

Förutsätt att en aktie kommer ha gått upp 22% efter 10 år. Vad är den årliga genomsnittliga avkastningen?

Övning avkastning 12

Förutsätt att en aktie kommer ha gått upp 17% efter 4 år. Vad är den årliga genomsnittliga avkastningen?

Övning avkastning 13

Anta att du har 100 kr i kontanter och inflationen är 3%. Vad kommer 100 kronorssedeln vara värd om ett år.

Övning avkastning 14

Anta att du har 100 kr i kontanter och inflationen är 3%. Vad kommer 100 kronorssedeln vara värd om två år.

Övning avkastning 15

Anta att du har 100 kr i kontanter och inflationen är 3%. Vad kommer 100 kronorssedeln vara värd om fem år.

Övning avkastning 16

Du köper en aktie för 200 kr. Anta att denna ökar med 4% per år. Anta att inflationen är 2%. Vad kommer denna ha för reellt värde efter ett år?

Övning avkastning 17

Du köper en aktie för 200 kr. Anta att denna ökar med 4% per år. Anta att inflationen är 2%. Vad kommer denna ha för reellt värde efter två år?

Övning avkastning 18

Du köper en aktie för 200 kr. Anta att denna ökar med 4% per år. Anta att inflationen är 2%. Vad kommer denna ha för reellt värde efter fem år?

Övning avkastning 19

Ponera att du köpt en aktie för 1000 kr. Första året går den upp 10%, andra året ned 10%, tredje året upp 10% och sista året ned 10%. Vad är värdet efter periodens slut?

Övning avkastning 20

Ponera att du köper en aktie för 500 kr. Denna går första året upp 100% och sen andra året ned med 50%. Vad är den värd efter periodens slut?

Övning avkastning 21

Ponera att du köpt en aktie för 590 kr. Första året går den upp 10%, andra året ned 5%, tredje året upp 8,2% och sista året upp 3,7%. Vad är värdet efter periodens slut?