Cash management

Innehåll

Totalt: 21 övningar

Allmänt

Övning cash management 1

Vad är cash management (CM) ?

Övning cash management 2

Vad kan vara en typisk utbetalning till anställda från ett företag?

Övning cash management 3

Ge exempel på en typisk utbetalning som ett företag betalar till en bank.

Övning cash management 4

Vad kan vara en typisk utbetalning till Skatteverket (eller i utlandet motsvarande myndighet) från ett företag?

Övning cash management 5

Vad kan vara en typisk utbetalning till ägare från ett företag?

Övningcash management 6

Vilka delar i balansräkningen kan typiskt sett räknas in i arbetet med cash management?

Övning cash management 7

Vilka tillgångar räknas in i working capital management som inte ingår i capital management?

Övning cash management 8

Vilka fördelar finns med att ha ett genomgående stort rörelsekapital?

Övning cash management 9

Vilka nackdelar finns med att ha ett genomgående stort rörelsekapital?

Övning cash management 10

Varför vill man ha så hög omsättningshastighet som möjligt på kapital?

Övning cash management 11

Vilka är de tre delarna vid beräkning av kassaflödescykeln?

Nyckeltal inom cash management

Övning cash management 12

Vad anses som en bra kassalikviditet?

Övning cash management 13

Vad anses som en bra balanslikviditet?

Övning cash management 14

Utifrån nedanstående balans och resultaträkning räkna ut kassalikviditet för 2019 och 2018. Avrunda till en decimal.

Övning cash management 15

Utifrån nedanstående balans och resultaträkning räkna ut balanslikviditet för 2019 och 2018. Avrunda till en decimal.

Övning cash management 16

Utifrån nedanstående balans och resultaträkning räkna ut kassalikviditet för 2017 och 2016. Avrunda till en decimal.

Övning cash management 17

Utifrån nedanstående balans och resultaträkning räkna ut balanslikviditet för 2017 och 2016. Avrunda till en decimal.

Övning cash management 18

Utifrån nedanstående balans och resultaträkning räkna ut balanslikviditet för 2019 och 2018. Avrunda till en decimal.

Övning cash management 19

Utifrån nedanstående balans och resultaträkning räkna ut kassalikviditet för 2019 och 2018. Avrunda till en decimal.’

Övning cash management 20 

Beräkna kassalikviditeten i företaget för de två senaste åren. Avrunda till två decimaler.

Övning cash management 21 

Beräkna balanslikviditeten i företaget för de två senaste åren. Avrunda till två decimaler.