Checkräkningskrediter

Innehåll

Totalt: 5 övningar

Checkräkningskrediter

Övning kostnader för checkkredit 1

En liten livsmedelsaffär med namnet Pillys i Barrtorp har 400 000 kr i checkkredit. I snitt har man under året 2006 utnyttjat halva summan. Räntan på utnyttjad kredit är 8% och kreditavgiften är 2%.

Vad är räntan för checkkrediten som helhet?

Övning kostnader för checkkredit 2

En företag har 500 000 kr i checkkredit. Man har i snitt använt 1/5 av summan. Räntan på utnyttjad kredit är 20% och kreditavgiften är 1%.

Vad är räntan för checkkrediten som helhet?

Övning kostnader för checkkredit 3

Ett litet företag har 100 000 kr i checkkredit. Man har i snitt använt 2/5 av summan. Räntan på utnyttjad kredit är 4% och kreditavgiften är 0,5%.

Vad är räntan för checkkrediten som helhet?

Övning kostnader för checkkredit 4

Ett företag som säljer kameler har 1 000 000 kr i checkkredit. Man har i snitt använt halva summan. Räntan på utnyttjad kredit är 8% och kreditavgiften är 2%.

Vad är räntan för checkkrediten som helhet?

Övning kostnader för checkkredit 5

Ett tandvårdsföretag har 200 000 i checkkredit. Man har i snitt använt 70% av summan. Räntan på utnyttjad kredit är 4% och kreditavgiften är 1%.

Vad är räntan för checkkrediten som helhet?