Innehåll

Totalt: 33 övningar

Teori om derivat

Övning derivat teori 1

Vad är derivat?

Övning derivat teori 2

Vad är terminer?

Övning derivat teori 3

Vad menas när man säger att terminer är ett nollsummespel?

Övning derivat teori 4

Vad är det för skillnad på futures respektive forwards?

Övning derivat teori 5

Vad är en amerikansk option?

Övning derivat teori 6

Vad är en europeisk option?

Övning derivat teori 7

Vad menas när man säger att optioner är ett nollsummespel?

Övning derivat teori 8

Vad har den som äger en köpoption för rätt?

Övning derivat teori 9

Vad har den som ger ut en köpoption för skyldighet?

Övning derivat teori 10

Vad har den som äger en säljoption för rätt?

Övning derivat teori 11

Vad har den som ger ut en säljoption för skyldighet?

Övning derivat teori 12

Varför betalas en premie i samband med optioner?

Övning derivat teori 13

Kan en option ha ett negativt realvärde?

Terminer

Övning terminer 14

En aktie har värdet 100 kr. Vad blir priset på ett terminskontrakt på ett år? Den riskfria räntan är 1,5%.

Övning terminer 15

En aktie har värdet 100 kr. Vad blir priset på ett terminskontrakt på ett år? Den riskfria räntan är 8%.

Övning terminer 16

En aktie har värdet 570 kr. Vad blir priset på ett terminskontrakt på ett år? Den riskfria räntan är 2,78%.

Köpta optioner

Formler

S=aktuellt pris på börsen

X=lösenpris

C=premie köpoption

P=premie säljoption

Övning optioner 17

Du köper en europeisk köpoption för 15 kr i Swedish Match. Den är med lösenpriset 630 kr. Vad blir resultatet av affären om aktien vid lösendatum har börskursen:

A. 600 kr

B. 620 kr

C. 630 kr

D. 650 kr

Övning optioner 18

Du köper en europeisk köpoption för 88 kr i Swedish Match. Den är med lösenpriset 555 kr. Vad blir resultatet av affären om aktien vid lösendatum har börskursen:

A. 600 kr

B. 620 kr

C. 630 kr

D. 650 kr

Övning optioner 19

Du köper 100 europeiska köpoptioner för 0,55 kr i SAS. De är med lösenpriset 1 kr. Vad blir resultatet av affären om aktien vid lösendatum har börskursen:

A. 2 kr

B. 1,5 kr

C. 3 kr

D. 0 kr

Övning optioner 20

Du köper en europeiska köpoptioner för 14 kr i Boliden. Den är med lösenpriset 320 kr. Vad blir resultatet av affären om aktien vid lösendatum har börskursen:

A. 300 kr

B. 310 kr

C. 325 kr

D: 350 kr

Övning optioner 21

Du köper en europeisk säljoption för 12 kr. Den är med lösenpris 250 kr. Beräkna resultatet av affären om aktien vid lösendatum har kursen:

A. 240 kr.

B. 250 kr.

C. 260 kr.

Övning optioner 22

Du köper en europeisk säljoption för 2 kr i Axfood. Lösenpriset är 210 kr. Beräkna resultatet av affären om börskursen vid lösendatum är:

A. 180 kr

B. 200 kr

C. 220 kr

D. 240 kr

Övning optioner 23

Du köper dels en köpoption i Ericssons b aktie för 3,4 kr med lösenpris 110 kr. Dels köper du en säljoption i samma aktie för 7,4 kr med ett lösendatum på 120 kr. Beräkna resultatet av förfarandet vid en börskurs på:

A. 100 kr

B. 110 kr

C. 115 kr

D. 120 kr

E. 130 kr

Övning optioner 24

Du köper dels en köpoption i Skanska b aktie för 10,25 kr med lösenpris 210 kr. Dels köper du en säljoption i samma aktie för 2,5 kr med ett lösenpris på 220 kr. Beräkna resultatet av förfarandet vid en börskurs på:

A. 200 kr

B. 205 kr

C. 210 kr

D. 215 kr

E. 220 kr

F. 230 kr

G. 240 kr

H. 250 kr

Övning optioner 25

Utifrån uppgiften ovan beräkna den procentuella avkastningen på investeringen vid de olika kurserna. Du bör således göra åtta separata beräkningar (A.-H.).

Övning optioner 26

Säg att du köpt en Skanska b aktie för 220 kr. Vad blir resultatet av affären vid en börskurs på:

A. 200 kr

B. 205 kr

C. 210 kr

D. 215 kr

E. 220 kr

F. 230 kr

G. 240 kr

H. 250 kr

Övning optioner 27

Utifrån uppgiften ovan beräkna den procentuella avkastningen på investeringen vid de olika kurserna. Du bör således göra åtta separata beräkningar (A-H).

Utfärdade optioner

Formler

S=aktuellt pris på börsen

X=lösenpris

C=premie köpoption

P=premie säljoption

Övning utfärdade optioner 28

Du utfärdar en köpoption i Sagax B aktier för premien 2 kr och lösenpris på 35 kr.

Beräkna resultatet av förfarandet vid en börskurs på:

A.25

B. 30

C. 35

D. 40

Övning utfärdade optioner 29

Du utfärdar en köpoption i Investor aktier för premien 15,3 kr och lösenpris på 270 kr.

Beräkna resultatet av förfarandet vid en börskurs på:

A. 290

B. 270

C. 260,5

D. 250,7

Övning utfärdade optioner 30

Du utfärdar 200 köpoptioner i Sjölle AB för premien 0,75 kr och lösenpris på 65 kr.

Beräkna resultatet av förfarandet vid en börskurs på:

A. 60,8

B. 56,2

C. 65,8

D. 75,9

Övning utfärdade optioner 31

Du utfärdar en säljoption i Sjölle AB för premien 2 kr och lösenpris på 15 kr.

Beräkna resultatet av förfarandet vid en börskurs på:

A. 14

B. 16

C. 18

D. 12

Övning utfärdade optioner 32

Du utfärdar en säljoption i Kinnevik för premien 40 kr och lösenpris på 200 kr.

Beräkna resultatet av förfarandet vid en börskurs på:

A. 195,1

B. 201,7

C. 220,9

D. 342,8

Paritet optioner

Övning paritet 33

Du har nu stött på en säljoption på aktien eniro. Den riskfria räntan för perioden beräknas till 2%, kursen på eniro är 10, lösen 11, en köpoption på samma period och förutsättningar har priset 1 kr. Vad blir säljoptionens värde?