Lösningsförslag exempeltenta

Exempeltenta

Övning 1

Lösning: ((80 000+20 000)+20 000)/2=60 000 kr

Övning 2

Lösning:  1 050 000 kr

Lösningen är beräknad utifrån månader(dagar räknas om till månader).

(6 000 000/12)*(1-0,1)=450 000 

Beräkning

+Självkostnad: 450 000*(1+2)=1 350 000

-Lev kredit: 450 000*(⅔)=300 000

=Summa: 1 050 000

Övning 3

Lösning: Detta kostar oftast på ett eller annat sätt för ett företag att ha kapital. Antingen genom en alternativkostnad eller en kapitalkostnad. Då vill man se till att använda det så effektivt man kan.

Övning 4

Lösning: 971,17

1 000* 0,01= 10

(10/1,02)+(10/1,022)+((10+1 000)/1,023)=971,16

Övning 5

Lösning: 4113,51 kr

5000/1,054=4113,5124

Övning 6

Lösning: 1500

30*50=1500

Övning 7

Lösning: 285,71                                     

20/(0,1-0,03)=285,7143

Övning 8

Lösning: Futures handlas på en börs, forward handlas inte på börsen och brukar vara individuella avtal.

Övning 9

A. -15 kr (optionen är värdelös)

B. -15 kr (optionen är värdelös)

C. -15 kr (optionen är värdelös)

D. 5 kr (650-630-15)

Övning 10

Lösning: 3,94%

5,88*0,5+2*0,5=2,94+1=3,94

Övning 11

Lösning: 3%

0,3*45+0,1*15+0,6*-20=13,5+1,5-12=3