Introduktion

Innehåll

Totalt: 12 övningar

Introduktion

Övning introduktion 1

Vad är en kapitalmarknad?

Övning introduktion 2

Vad menas med primärmarknaden?

Övning introduktion 3

Vad menas med sekundärmarknaden?

Övning introduktion 4

Om du köper aktier på börsen, vilken marknad tillhör du då?

A. Primärmarknaden

B. Sekundärmarknaden

Övning introduktion 5

Om du köper aktier från en nyemission, vilken marknad tillhör du då?

A. Primärmarknaden

B. Sekundärmarknaden

Övning introduktion 6

Benämn hur många bankdagar som finns på följande perioder.

A. 1 år

B. 1 månad

C. 3,5 månader

Övning introduktion 7

Ge exempel på en real tillgång.

Övning introduktion 8

Ge exempel på en finansiell tillgång.

Övning introduktion 9

Ponera att ett land har överskott i sin bytesbalans. Innebär detta att det finansiella sparandet i förhållande till investeringarna är:

A. Större

B. Mindre

Övning introduktion 10

Vad är derivat?

Övning introduktion 11

Vad är ett finansiellt instrument?

Övning introduktion 12

Vad är en obligation och hur fungerar det?