Kapitalbehov

Innehåll

Totalt: 28 övningar

Allmänt

Övning kapitalbehov 1

Ge exempel på kapitalförslitning.

Övning kapitalbehov 2

Vad är kapitalets omsättningshastighet?

Övning kapitalbehov 3

Vilka är de två kostnaderna ett företag får vid kapitalbindning?

Övning kapitalbehov 4

Vad skiljer totalt bundet kapital från totalt finansiellt kapital?

Övning kapitalbehov 5

Vilka två kapital består totalt eget kapital av?

Övning kapitalbehov 6

Vad brukar omsättningstillgångar finansieras av?

Övning kapitalbehov 7

Vad brukar anläggningstillgångar finansieras av?

Beräkna omsättningshastighet

Övning kapitalbehov 8

Räkna ut kapitalets omsättningshastighet i företaget nedan. Avrunda till två decimaler.

Övning kapitalbehov 9

Räkna ut kapitalets omsättningshastighet i företaget nedan. Avrunda till två decimaler.

Räkna ut kapitalbindning

Övning kapitalbehov 10

Beräkna inköpspriset för ett varuparti med som säljs för 500 000, bruttovinstmarginalen 10%.

Övning kapitalbehov 11

Ett företag har en omsättning på 500 000 kronor. Bruttovinstmarginalen är 10% och gör inköp 4 gånger per år. Hur stort är företagets genomsnittliga kapitalbehov?

Övning kapitalbehov 12

Ett företag har en omsättning på en miljon kronor. Bruttovinstmarginalen är 50% och gör inköp 4 gånger per år. Hur stort är företagets genomsnittliga kapitalbehov?

Övning kapitalbehov 13

Ett företag har en omsättning på två miljoner kronor. Bruttovinstmarginalen är 20% och gör inköp 5 gånger per år. Hur stort är företagets genomsnittliga kapitalbehov?

Övning kapitalbehov 14

Ett företag har en omsättning på fyra miljoner kronor. Bruttovinstmarginalen är 30% och gör inköp 10 gånger per år. Hur stort är företagets genomsnittliga kapitalbehov?

Övning kapitalbehov 15

Ett bolag inom e-handeln (som säljer allt på faktura) har en omsättning på 1,2 miljoner kronor. Bruttovinstmarginalen är 30% och kunderna får 30 dagars kredit varav den snittliga kunden använder 25 dagar. Hur mycket kapital binder företaget i kundfordringar?

Övning kapitalbehov 16

En konsumbutik har en omsättning på 8 miljoner kronor. Bruttovinstmarginalen är 20% och kunderna får 30 dagars kredit varav den snittliga kunden använder 3 dagar. Hur mycket kapital binder företaget i kundfordringar?

Övning kapitalbehov 17

En liten affär på nätet har en omsättning på 500 000 kronor. Bruttovinstmarginalen är 60% och kunderna får 60 dagars kredit varav 50% betalar direkt, 25% betalar efter 30 dagar och 25% väntar hela tiden ut innan de betalar. Hur mycket kapital binder företaget i kundfordringar?

Övning kapitalbehov 18

En stor butik på nätet har en omsättning på 500 miljoner kronor. Bruttovinstmarginalen är 15% och kunderna får 30 dagars kredit varav 20% betalar direkt, 40% betalar efter 15 dagar och 40% väntar hela tiden ut innan de betalar. Hur mycket kapital binder företaget i kundfordringar?

Övning kapitalbehov 19

En konsumbutik köper mat på faktura från sina leverantörer. Man köper mat för 800 000 kr. Man får en ganska lång kredittid på 60 dagar och utnyttjar i snitt 38 av dagarna. Hur mycket minskar kapitalbehovet tack vare förfarandet?

Övning kapitalbehov 20

Om konsumbutiken från uppgiften ovan skulle börja utnyttja hela kredittiden hur mycket skulle man ytterligare kunna minska sitt behov av kapital?

Övning kapitalbehov 21

En butik har en omsättning och bruttovinstmarginal på 8 miljoner respektive 25%. När man köper in varor betalar man hälften direkt och hälften efter 30 dagar.  Hur mycket minskar kapitalbehovet tack vare förfarandet?

Övning kapitalbehov 22

Ett företag köper in lax i partier om 50 000 kr. Man vill aldrig att lagret med lax värde ska understiga 4000 kr. Vad blir det genomsnittliga kapitalbehovet i företaget?

Övning kapitalbehov 23

Ett företag köper in kaviar i partier om 80 000 kr. Man vill aldrig att kaviarlagrets värde ska understiga 20 000 kr. Vad blir det genomsnittliga kapitalbehovet i företaget?

Övning kapitalbehov 24

Ett asiatiskt företag köper in däck i partier om 1 000 kr. Man vill aldrig att lagrets värde ska understiga 500 kr. Vad blir det genomsnittliga kapitalbehovet i företaget?

Övning kapitalbehov 25

Ett företag köper in böcker om Vingåkers historia i partier om 500 000 kr. Man vill aldrig att lagret med böckers värde ska understiga 175 000 kr. Vad blir det genomsnittliga kapitalbehovet i företaget?

Övning kapitalbehov 26

Grävish AB tillverkar grävskopor till olika maskiner. De räknar med en omsättning på 6 000 000 kr detta år och av det är vinstmarginalen 10%. Försäljningen är jämn över året. De har även fått fram följande info till dig:

  • Genomsnittlig lagringstid 30 dagar.
  • Genomsnittlig kredittid till kunder 60 dagar.
  • Genomsnittlig kredittid från leverantörer 20 dagar.

Beräkna företagets totala kapitalbehov.

Övning kapitalbehov 27

En fabrik ska precis starta sin verksamhet, de tillverkar medbringare. De har kostnader för anläggningen och personal som de betalar kontant för 1 500 000 kr. 

  • De har material som betalas kontant för 5 kr/produkt. Till detta vill de ha 2 månaders buffertlager.
  • De har även ett buffertlager för färdiga produkter på 2 månader.
  • Övriga självkostnader beräknas till 10 kr/produkt (exkluderat råvaror).
  • De tillverkar budgeterar en tillverkning på 144 000 enheter per år.

Beräkna företagets totala kapitalbehov.

Övning kapitalbehov 28

Biodiel AB ska starta ny verksamhet i Luleå. De har flertalet fabriker som tillverkar diesel som utvinns ur tallolja. Uppstarten kräver 20 miljoner i kostnader såsom lokal, tillgångar osv, varav 5 miljoner ska betalas av ägarna. 

Företaget räknar med en tillverkning på 500 000 liter diesel första året. Per liter diesel gåt det åt 2 liter tallolja som köps in för 3 kr/liter. De vill alltid ha ett råvarulager på 2 månaders förbrukning tallolja. Den övriga självkostnaden beräknas till 2 kr/liter diesel, sedan har de ett AFFO tillägg på 1 kr/liter. Båda uppkommer vid lagringstidens inledande som är 4 månader på färdiga varor. Kredittiden till kunder beräknas till 90 dagar. Leverantörer betalas alltid kontant, förutom deras största leverantör Billy Benz som ger 30 dagars kredittid. Hälften av leveranserna kommer från Billy Benz.

Beräkna Biodiel AB:s totala främmande kapitalbehov.