Obligationer

Innehåll

Efter detta avsnitt kommer du kunna beräkna priser på olika obligationer samt teori.

Totalt: 32 övningar

Räntebärande instrument

Övning Räntebärande instrument 1

Vad är ett räntebärande instrument?

Övning Räntebärande instrument 2

Vad är ett penningmarknadsinstrument?

Övning Räntebärande instrument 3

Vad är ett bankcertifikat?

Övning Räntebärande instrument 4

A. Räkna ut priset på en banks bankcertifikat med följande förutsättningar:

 • Beloppet är 5 000 kr
 • Marknadsräntan är 1,5%
 • Återbetalningstid på ett år

B. Vad innebär priset på för banken?

Övning Räntebärande instrument 5

Räkna ut priset på en banks bankcertifikat med följande förutsättningar:

 • Beloppet är 10 000 kr
 • Marknadsräntan är 2%
 • Återbetalningstid på ett år.

Övning Räntebärande instrument 6

Räkna ut priset på en banks bankcertifikat med följande förutsättningar:

 • Beloppet är 100 000 kr
 • Marknadsräntan är 4% (enkel årsränta)
 • Återbetalningstid på ett halvt år.

Obligationer

Övning obligationer 7

Vad är skillnaden på ett penningmarknadsinstrument och en obligation?

Övning obligationer 8

Vad är det för skillnad på en statsskuldväxel och en statsobligation?

Övning obligationer 9

Vad skiljer en klassisk obligation från en nollkupongobligation?

Övning obligationer 10

Vad är kupongränta?

Övning obligationer 11

Räkna ut priset på en obligation med följande förutsättningar.

 • Återbetalningstid på 3 år
 • Kupongränta 1%
 • Marknadsränta 2%
 • Belopp 1 000

Övning obligationer 12

Räkna ut priset på en obligation med följande förutsättningar.

 • Återbetalningstid på 3 år
 • Kupongränta 2%
 • Marknadsränta 3%
 • Belopp 1 000 kr

Övning obligationer 13

Räkna ut priset på en obligation med följande förutsättningar.

 • Återbetalningstid på 4 år
 • Kupongränta 2%
 • Marknadsränta 2%
 • Belopp 10 000 kr

Övning obligationer 14

Räkna ut priset på en obligation med följande förutsättningar.

 • Löptid på 2 år
 • Kupongränta 4%
 • Marknadsränta på helår är 10,25%
 • Belopp 1000 kr
 • Utbetalningar sker varje halvår

Övning obligationer 15

Räkna ut priset på en obligation med följande förutsättningar.

 • Löptid på 2 år
 • Kupongränta 4%
 • Marknadsränta på helår är 8%
 • Belopp 100 kr
 • Utbetalningar sker varje halvår

Övning obligationer 16

Räkna ut priset på en obligation med följande förutsättningar.

 • Löptid på 3 år
 • Kupongränta 4%
 • Marknadsränta på helår är 6,09%
 • Belopp 100 kr
 • Utbetalningar sker varje halvår

Övning obligationer 17

Vad är priset på en nollkupongobligation med följande förutsättningar:

Återbetalas om 4 år.

Marknadsränta är 5%

Belopp 5000 kr.

Övning obligationer 18

Vad är priset på en nollkupongobligation med följande förutsättningar:

Återbetalas om 10 år.

Marknadsränta är 5%

Belopp 50 000 kr.

Övning obligationer 19

Vad är priset på en nollkupongobligation med följande förutsättningar:

Återbetalas om 8 år.

Marknadsränta är 8%

Belopp 100 000 kr.

Övning obligationer 20

Vilken är marknadsräntan för nedanstående nollkupongobligation?

Återbetalas om 5 år.

Belopp 1000

Pris 821,93 kr

Övning obligationer 21

Vilken är marknadsräntan för nedanstående nollkupongobligation?

Återbetalas om 8 år.

Belopp 2500

Pris 1568,53 kr

Övning obligationer 22

Vilken är marknadsräntan för nedanstående nollkupongobligation?

Återbetalas om 20 år.

Belopp 80 000

Pris 53 837,71 kr

Övning obligationer 23

Vad är ränterisk?

Övning obligationer 24

Vad är kreditrisk?

Övning obligationer 25

Vilket ger lägst risk?

A. Obligation med lång löptid

B. Obligation med kort löptid

Övning obligationer 26

Ponera att ett lån ställs till en stat med dålig betalningsförmåga. Blir lånekostnaden för den staten högre eller lägre i jämförelse med en stat som har en god betalningsförmåga?

Övning obligationer 27

Vilken har störst ränterisk?

A. En nollkupongobligation

B. En obligation med höga kuponger

Övning obligationer 28

Vad är duration för något?

Övning obligationer 29

En obligation har följande förutsättningar:

Löptid 5 år.

Kupongränta 5%.

Marknadsränta 8%.

Belopp 200 kr. 

A. Vad är priset på obligationen?

B. Vad är durationen?

C. Vad är den modifierad duration?

Övning obligationer 30

En obligation har följande förutsättningar.

 • Löptid på 6 år
 • Kupongränta 2%
 • Marknadsränta är 3%
 • Belopp 100 kr

A. Vad är priset

B. Vad är durationen?

C. Vad är den modifierade durationen?

Övning obligationer 31

Priset på en obligation är 92 kr. Den modifierade durationen är 4,32 och räntan faller med 0,5%. Hur mycket ändras värdet på obligationen? Avrunda till hela kronor.

Övning obligationer 32

Priset på en obligation är 107 kr. Den modifierade durationen är 2,81 och räntan faller med 2%. Hur mycket ändras värdet på obligationen? Avrunda till hela kronor.