Portföljer

Innehåll

Totalt: 10 övningar

Risk och avkastning portföljer

Övning portföljer 1

Du köper en indexfond med avkastning på 5,88% och en obligation med 2% avkastning. Indexfonden utgör 50% av portföljen och resterande består av obligationen.

Vad blir den beräknade avkastningen för portföljen?

Övning portföljer 2

Du köper en indexfond med med en avkastning på 8% för 25% av ditt kapital. Resterande ligger på ett bankkonto med obefintlig ränta.

Vad blir den förväntade avkastningen på ditt sparande som helhet?

Övning portföljer 3

Du har en portfölj med två aktier i. 50% av portföljen består av den ena aktien och 50% av den andra. Den ena aktien är inom gruvindustrin. Den andra inom livsmedel. Gruvaktien har en förväntad avkastning på 20% och aktien inom livsmedel en förväntad avkastning på 5%.

Vad blir den förväntade avkastningen för portföljen som helhet?

Övning portföljer 4

Följande uppskattningar gäller för en akties avkastning:

SannolikhetUppskattad avkastning
0,345%
0,115%
0,6-20%

Beräkna aktiens förväntade avkastning.

Övning portföljer 5

Följande uppskattningar gäller för en akties avkastning:

SannolikhetUppskattad avkastning
0,524%
0,210%
0,3-5%

Beräkna aktiens förväntade avkastning.

Övning portföljer 6

Följande uppskattningar gäller för en akties avkastning:

SannolikhetUppskattad avkastning
0,437%
0,3532%
0,25-64%

Beräkna aktiens förväntade avkastning.

Övning portföljer 7

Följande uppskattningar gäller för en akties avkastning:

SannolikhetUppskattad avkastning
0,312,3%
0,26%
0,5-4,5%

Beräkna aktiens förväntade avkastning.

Övning portföljer 8

Följande uppskattningar gäller för en akties avkastning:

SannolikhetUppskattad avkastning
0,420%
0,215%
0,4-10%

Beräkna aktiens förväntade avkastning och risk.

Övning portföljer 9

Följande uppskattningar gäller för en akties avkastning:

SannolikhetUppskattad avkastning
0,2514,8%
0,256,28%
0,5-8,5%

Beräkna aktiens förväntade avkastning och risk. Avrunda till hela procent.

Effektiva portföljer

Övning portföljer 10

Vad menas med en effektiv portfölj?