Innehåll

Totalt: 26 övningar

Effektiv ränta

Övning ränta 1

Vad blir den enkla årsräntan för ett lån med 2% ränta per månad?

A. 24%

B. 12%

C. 36%

D. 20%

Övning ränta 2

Vad blir den enkla årsräntan för ett lån med 1% ränta per månad?

A. 20%

B. 66%

C. 6%

D. 12%

Övning ränta 3

Vad blir den effektiva årsräntan med månadsvisa utbetalningar och en enkel månadsränta på 3%?

Övning ränta 4

Vad blir den effektiva årsräntan med månadsvisa utbetalningar och en enkel månadsränta på 2%?

Övning ränta 5

Vad blir den effektiva årsräntan med kvartalsvisa utbetalningar och en enkel månadsränta på 3%?

Övning ränta 6

Vad blir den effektiva årsräntan med kvartalsvisa utbetalningar och en enkel månadsränta på 2%?

Övning ränta 7

Vad blir den effektiva årsräntan med dagliga (räkna med 365 dagar per år) utbetalningar och en enkel årsränta på 24%?

Övning ränta 8

Vad blir den effektiva årsräntan med dagliga (räkna med 365 dagar per år) utbetalningar och en enkel årsränta på 36%?

Övning ränta 9

Anta att du har en enkel årsränta på 24%. Vad blir den effektiva årsränta vid:

A. Årlig utbetalning

B. Kvartalsvisa utbetalningar

C. Månadsvisa utbetalningar

D. Veckovisa utbetalningar (räkna med 52 veckor)

E. Dagliga utbetalningar (räkna med 365 dagar)

Extra övningar

Uppgift ränta 10

Vad blir den enkla årsräntan för ett lån med 4% ränta per månad?

A. 36%

B. 48%

C. 16%

D. 12%

Uppgift ränta 11

Vad blir den enkla årsräntan för ett lån med 5% ränta per månad?

A. 42%

B. 63%

C. 60%

D. 99%

Uppgift ränta 12

Vad blir den effektiva årsräntan med månadsvisa utbetalningar och en enkel månadsränta på 4%?

Uppgift ränta 13

Vad blir den effektiva årsräntan med månadsvisa utbetalningar och en enkel månadsränta på 1%?

Uppgift ränta 14

Vad blir den effektiva årsräntan med månadsvisa utbetalningar och en enkel månadsränta på 10%?

Uppgift ränta 15

Vad blir den effektiva årsräntan med månadsvisa utbetalningar och en enkel månadsränta på 5%?

Uppgift ränta 16

Vad blir den effektiva årsräntan med månadsvisa utbetalningar och en enkel månadsränta på 6%?

Uppgift ränta 17

Vad blir den effektiva årsräntan med månadsvisa utbetalningar och en enkel månadsränta på 5,5%?

Uppgift ränta 18

Vad blir den effektiva årsräntan med månadsvisa utbetalningar och en enkel månadsränta på 4,3%?

Uppgift ränta 19

Vad blir den effektiva årsräntan med månadsvisa utbetalningar och en enkel månadsränta på 2,5%?

Uppgift ränta 20

Vad blir den effektiva årsräntan med månadsvisa utbetalningar och en enkel månadsränta på 2,8%?

Uppgift ränta 21

Vad blir den effektiva årsräntan med månadsvisa utbetalningar och en enkel månadsränta på 2,85%?

Uppgift ränta 22

Vad blir den effektiva årsräntan med månadsvisa utbetalningar och en enkel månadsränta på 3,42%?

Uppgift ränta 23

Vad blir den effektiva årsräntan med månadsvisa utbetalningar och en enkel månadsränta på 5,87%?

Uppgift ränta 24

Vad blir den effektiva årsräntan med månadsvisa utbetalningar och en enkel månadsränta på 1,28%?

Uppgift ränta 25

Vad blir den effektiva årsräntan med månadsvisa utbetalningar och en enkel månadsränta på 24,65%?

Uppgift ränta 26

Vad blir den effektiva årsräntan med dagliga (räkna med 365 dagar per år) utbetalningar och en enkel årsränta på 120%?