Värderingsmodeller

Innehåll

Totalt: 33 övningar

Allmänt

Övning värdering 1

Ge exempel på anledningar till att värdera ett företag och dess aktier.

Övning värdering 2

Vad är fundamental analys?

Övning värdering 3

Vad är teknisk analys?

Övning värdering 4

Kan teknisk analys göras på alla företag?

Övning värdering 5

Vilka tre delar i den fundamentala analysen behövs för en värdering?

Övning värdering 6

Vad innebär strategisk analys?

Övning värdering 7

Vad är redovisningsanalys?

Övning värdering 8

Vad är finansiell analys?

Värde teori

Övning värde 9

Varför kan inte ett värde vara helt objektivt?

Övning värde 10

Vad menas med en effektiv marknad för kapitalplaceringar?

Övning värde 11

Varför blir det skillnad i en värdering vid köp av minoritetsandel och majoritetsandel?

Övning värde 12

Vad är slutvärdesberäkning?

Övning värde 13

Vad är nuvärdesberäkning?

Substansvärdering

Övning substansvärdering 14

Vad menas med substansvärde?

Övning substansvärdering 15

Vilka två metoder finns för att värdera tillgångar i en substansvärdering?

Övning substansvärdering 16

Ett företag har 500 000 kr i tillgångar och banklån på 400 000 kr. Hur stort är substansvärdet i bolaget?

Övning substansvärdering 17

Ett företag har 800 000 kr i tillgångar och banklån på 600 000 kr. Hur stort är substansvärdet i bolaget?

Övning substansvärdering 18

Ett företag har 458 000 kr i tillgångar och banklån på 412 000 kr. Hur stort är substansvärdet i bolaget?

Övning substansvärdering 19

I ett företag finns tillgångar på så mycket som 5 miljoner och skulder på 4 miljoner. En fastighet i bokföringen är upptagen till ett värde 2 miljoner under marknadsvärdet. Ingen skatt finns.

Hur stort är substansvärdet i bolaget?

Övning substansvärdering 20

I ett företag finns tillgångar på 400 000 kr. Banklån uppgår till 350 000. Dessutom finns i balansräkningen en fastighet som är bokförd till ett värde på 100 000 kr. Marknadsvärdet på denna uppskattas till 200 000 kr. Ingen skatt finns.

Hur stort är substansvärdet i bolaget?

Övning substansvärdering 21

I ett företag finns tillgångar på hela 52 miljoner och skulder på 46 miljoner. En fastighet i bokföringen är upptagen till ett värde 13 miljoner under marknadsvärdet. Maskinparken är också undervärderad med 2 miljoner. Samtidigt finns en skuld som har ett verkligt värde på 3 miljoner mer än dess bokförda värde. Ingen skatt finns.

Hur stort är substansvärdet i bolaget?

Övning substansvärdering 22

Nedan följer en balansräkning för ett företag. Beräkna substansvärdet med hänsyn till de nedanstående:

Använd skattesatsen 22%

Varulagret är undervärderat med 5 miljoner kr.

Övning substansvärdering 23

Nedan följer en balansräkning för ett företag. Beräkna substansvärdet med hänsyn till de nedanstående:

Använd skattesatsen 22%

Byggnader och mark är undervärderade med 500 000 kr. 

Maskinerna är övervärderade med 20 000 kr.

Avkastningsvärdering

Övning avkastningsvärdering 24

Beräkna avkastningsvärdet för nedanstående företag baserat på dess uthålliga vinst. Använd 15% kalkylränta.

2019500 000
2018600 000
2017540 000
2016800 000
201510 000

Övning avkastningsvärdering 25

Beräkna avkastningsvärdet för nedanstående företag baserat på dess uthålliga vinst. Använd 10% kalkylränta.

2019556 000
2018678 000
2017122 000
2016800 000
20153 000

Övning avkastningsvärdering 26

Beräkna avkastningsvärdet för nedanstående företag baserat på dess uthålliga vinst. Använd 12% kalkylränta.

2020258 756
2019457 000
2018468 000
2017700
20160

Övning avkastningsvärdering 27

Ett företag har en genomsnittlig uthållig vinst på 500 000 kr. Använd en kalkylränta på 12% och en tillväxt på 2% och beräkna företagets avkastningsvärde.

Övning avkastningsvärdering 28

Ett företag har en genomsnittlig uthållig vinst på 400 000 kr. Använd en kalkylränta på 8% och en tillväxt på 4% och beräkna företagets avkastningsvärde.

Övning avkastningsvärdering 29

Ett företag har en genomsnittlig uthållig vinst på 580 000 kr. Använd en kalkylränta på 7% och en tillväxt på 2% och beräkna företagets avkastningsvärde.

Övning avkastningsvärdering 30

Varför används ibland multiplar när man beräknar den genomsnittliga uthålliga vinsten?

Övning avkastningsvärdering 31

Beräkna avkastningsvärdet för nedanstående företag baserat på dess uthålliga vinst. Använd 12% kalkylränta. Använd multiplar med:

  • År 1: 0,4 
  • År 2: 0,2 
  • År 3: 0,2 
  • År 4: 0,1 
  • År 5: 0,1
2020500 000
2019278 000
2018200 000
2017520 000
2016300 000

Övning avkastningsvärdering 32

Beräkna avkastningsvärdet för nedanstående företag baserat på dess uthålliga vinst. Använd 10% kalkylränta. Använd multiplar med:

  • År 1: 0,4 
  • År 2: 0,2 
  • År 3: 0,2 
  • År 4: 0,1 
  • År 5: 0,1
2020200 000
2019300 000
2018896 000
2017780 000
2016990 000

Övning avkastningsvärdering 33

Vilket resultatmått är lämpligast att utgå ifrån vid avkastningsvärdering?

A. Rörelseresultat

B. Resultat efter finansiella poster

C. Resultat innan skatt

D. Resultat efter skatt