Fordringsrätt exempeltenta 1

Innehåll

Detta är förslag hur en tentamen kan se ut i fordringsrätt (7,5 hp). Var noga med att se vad som är aktuellt på din kurs, då detta endast är ett förslag på tentamen. Mest handlar det om vilka frågor som kan behandlas och det innehåller repetition från tidigare avsnitt i kursen. Notera att dessa tentor består av många mindre frågor och upplägget kan variera beroende på kursansvarig och examinator. T.ex. kan motivering för vilket svar som är rätt krävas.

Totalt: 12 övningar

Exempeltenta 1

Övning 1

Varför ställer banken ibland säkerheter hos en kredittagare?

Övning 2

Adam ska betala sin kompis Lisa 10 000 kr. På förfallodagen syns inte Lisa till och går inte att få tag på.

Vad finns det för möjligheter för Adam att infria sitt ansvar?

Övning 3

En kvinna vid namn Margit har ingått ett lån hos en bank. Lånet var uppenbart olämpligt för Margit att få, då hon hade 22 kronor på kontot och fick ett lån på 4 miljoner kronor.

En jurist undrar vilken av följande paragrafer som är mest tillämplig i detta fall, för att margit ska slippa betala.

A. 36 § AvtL

B. 37 § AvtL

C. 34 § AvtL

Övning 4

Vilken/vilka av följande är en genusförpliktelse?

A. Köp av en en häst

B. Köp av hästen Sixten

C. Köp av en sportbil

D. Köp av en sportbil med reg nr ÅÅÅ999

Övning 5

Älsa har en fordran på Anna. Det grundar sig i utfört arbete för en tid sen angående en altanrenovering hemma hos Anna. Älsa sa när arbetet är utfört att hon kommer vilja ha 30 000 kr för detta. Anna nickar och de skiljs åt. Den 20 september 2022 mottar Anna en faktura från Älsa daterad samma dag. Det framgår att dröjsmålsräntan uppgår till 25% och att detta ska betalas om 25 dagar. Anna får detta som en chock då hon har betalningssvårigheter och inte förväntades sådana tuffa villkor.

A. Från vilket datum kommer Anna debiteras dröjsmålsränta?

B. Är det sant att Anna kommer betala 25% dröjsmålsränta?

Övning 6

Anna, Georg, ???, Rudolf

Anta att Georg har en fordran på Anna avseende 20 000 kr. Den 5 december 2021 hade Anna betalat av 4 500 kr på detta lån. Efter detta datum överlåter Georg denna fordran till en ny borgenär. Skuldebrevet kommer fortsatt att överlåtas till nya borgenärer flertalet gånger. Anna vet inte antalet gånger eller till vilka personer det har övelåtits till. Den 31 mars 2022 träder en ny borgenär till skuldebrevet fram vid namn Rudolf och kräver Anna på hela summan. Han visar även upp skuldebrevet för Anna.

Anna undrar:

A. Kan Rudolf kräva henne på hela summan?

B. Anna misstänker att Rudolf inte är rätt borgenär för skuldebrevet, när kan hon betala rudolf för att få en befriande verkan på skuldebrevet? Anta att det är ett löpande skuldebrev.

Övning 7

Ida, Karrar, Elin, Lokala Banken AB

Karrar är borgenär av ett skuldebrev på 20 000 kr. Detta överlåts sedan till en den nya borgenären Elin. Elin känner sig en månad senare i behov av pengarna och tar i kontakt med gäldenären Ida, att hon ska betala hela beloppet om 30 dagar. Ida blir fly förbannad av detta då hon säger att hon redan betalat 12 000 kr till tidigare borgenärer.

A. Utred vad Elin har för möjligheter att få betalt av Ida.

B. Ponera att Elin aldrig kräver Ida på pengar, utan omsätter skuldebrevet ännu en gång till Lokala Banken AB. Förändrar detta möjligheterna för banken att få betalt?

Övning 8

Ulrica vill ha kontanter och pantsätter därför sin guldklocka. Hon kan inte betala tillbaka penninglånet så Roland som har panten tar klockan för eget bruk, han tycker den är så snygg. Kan Roland göra det?

Övning 9

Ola är gäldenär för ett lån på 20 000 kr. Det gäller ett båtköp. För att få detta lån var Ola tvungen att hitta en borgensman. Han ringde runt till sina vänner och hittade Linus som gärna ställde upp för sin kompis. Så blev det och skulden ingicks den 2 december 2002 och skrevs till innehavaren av skuldebrevet. 

Borgenären hörde inte av sig på länge men den 5 november 2007 skickar han till slut ut 15 brev till Ola om att betala av 5 000 kr på skulden. Ola gör också detta samma dag. 

Nu har det gått lång tid och de båda frågar om deras ansvar har preskriberats den 1 juli 2013. Har den preskriberats?

Övning 10

Jättestora Banken AB är en bank som säljer ett löpande skuldebrev till Monica. Skuldebrevet blir kvar hos banken. Banken som trott att de varit för stora för att kunna misslyckas går därefter i konkurs. Monica är orolig och undrar nu om hennes skuldebrev kommer användas för att täcka bankens gigantiska skulder. Hjälp Monica reda ut läget.

Övning 11

Får en kreditgivare ändra räntesatsen för en kredittagare (som är konsument) under låneperioden?

A. Nej aldrig

B. Bara om det avtalats

C. Ja alltid

Övning 12

Hur stor procentuell kontantinsats ska betalas vid kreditköp?