Fordringsrätt exempeltenta 2

Innehåll

Detta är förslag hur en tentamen kan se ut i fordringsrätt (7,5 hp). Var noga med att se vad som är aktuellt på din kurs, då detta endast är ett förslag på tentamen. Mest handlar det om vilka frågor som kan behandlas och det innehåller repetition från tidigare avsnitt i kursen. Notera att dessa tentor består av många mindre frågor och upplägget kan variera beroende på kursansvarig och examinator. T.ex. kan motivering för vilket svar som är rätt krävas.

Totalt: 13 övningar

Exempeltenta 2

Övning 1

Till vilken nytta kan finansinspektionens allmänna råd vara till?

Övning 2

Gregory blir tvingad att skriva på ett skuldebrev. Han kände sig hotad att skriva på när motparten skulle berätta om Gregorys sexuella läggning för allmänheten. 

En jurist undrar vilken av följande paragrafer som är mest tillämplig i detta fall.

A. 28 § AvtL

B. 29 § AvtL

C. 30 § AvtL

D. 6 § SkbrL

Övning 3

Vilken/vilka av följande är en speciesförpliktelse?

A. Köp av en en häst

B. Köp av hästen Sixten

C. Köp av en sportbil

D. Köp av en sportbil med reg nr ÖÖÖ999

Övning 4

Om ingen dröjsmålsränta är avtalad i ett fordringsförhållande, vilken dröjsmålsränta kan en borgenär vanligtvis begära?

Övning 5

Margit har blivit allvarligt sjuk och hamnar på sjukhus. Hon kan därför inte betala räkningen för sitt mobilabonnemang varpå en hög dröjsmålsränta börjar löpa. Efter ett år skrivs befrias hon från sjukdomens boja och upptäcker till sin förskräckning denna dyra kostnad som uppenbarat sig. 

Kan Margit eventuellt få detta jämkat?

Övning 6

Charles, Felix, Wilhelm

Charles har ett skuldebrev som han fått köpa av sin vän Felix. Skuldebrevet lyder att Wilhelm ska betala 10 000 kr till innehavaren. Det börjar närma sig mot förfallodagen på fordran och Charles får ett telefonsamtal av Wilhelm. Wilhelm säger att fordran uppkom under tvång och att Felix skulle berätta om Wilhelms fru som var otrogen om han inte signerade skuldebrevet. Således kommer Wilhelm inte betala fordran argumenterar han. Wilhelm kunde berätta detta till Charles eftersom han redan kände till denna händelse. Charles menar att han inte hade någon aning om att det uppkom under tvång, vilket inte borde påverka honom.

A. Kommer Charles att får betalt för denna fordran?

B. Ponera att skuldebrevet var enkelt, förändrar detta situationen?

Övning 7

Ponera att en överlåtelse har skett av ett löpande skuldebrev. Gäldenären har köpt en vara som inte blev levererad. 

Måste gäldenären betala till förvärvaren av skuldebrevet?

Övning 8

Liv, Anna, Macke

Liv utfärdar ett skuldebrev till Anna och det framgår tydligt att just Liv ska betala skulden på 4 000 kr till Anna. Skulden avser krukor som Anna har tillverkat. Anna vill öka sin produktion och blir i behov av likvida medel, så därefter säljer hon skuldebrevet till Macke. Dagen innan överlåtelsen betalade Liv 2 000 kr på skulden till Anna. Macke som ny ägare av skuldebrevet ser ingen notering om betalning och kräver Liv på hela summan.

A. Hur mycket måste Liv betala till Macke?

B. Anta att skuldebrevet är ställt “till viss man eller order” istället för till Anna. Förändrar det saken?

Övning 9

Nina tar ett penninglån av Johannes och som pant använder hon ett skuldebrev hon har på en kompis. Efter avtal om penninglån och pant är undertecknat visar det sig till Johannes förvåning att Ninas kompis i stort sett är ganska fattig, men inte i konkurs. Johannes menar att Nina bör få ansvar för det. Vad säger skuldebrevslagen?

Övning 10

Julia har en fordran (i form av ett löpande skuldebrev) på sin väninna Linnéa. 

  • Denna skapas den 1 januari 2018. 
  • Den 1 januari 2019 ringer Julia upp Linnéa och påminner om fordran. Linnéa säger dock inget i samtalet utan är helt tyst.
  • Den 1 januari 2023 ringer Linnéa upp Julia och säger att hon kanske kan betala sin fordran någon gång i nästa vecka. Så blir det dock inte.
  • Den 1 januari 2026 skickar Julia 52 olika brev från olika postkontor till Linnéa. I breven framställs ett skriftligt krav på fordran.
  • Den 1 januari 2047 skickas 4 nya skriftliga krav med posten.

När är fordran preskriberad?

Övning 11

Kalle, Lisa, Maggot

Kalle överlåter ett enkelt skuldebrev till Maggot. Skuldebrevet gäller på Lisa som dagen efter blir informerad av Kalle om att en överlåtelse av skuldebrevet skett samt att betalning nu ska ske till Maggot. Är Maggot sakrättsligt skyddad om Kalle skulle gå i konkurs?

Övning 12

Clara är utbildad inom marknadsföring. Hon börjar jobba för Inte Jätteärliga Banken AB. Hon funderar på om de i reklamen för deras snabblån måste ange om räntan är bunden eller rörlig. De riktar sig till konsumenter. 

Vad gäller?

Övning 13

Roger har precis köpt en dammsugare (en lyxigare modell) på avbetalning i egenskap av konsument. Avtalet skrivs på 1 april 2021. Den 10 april märker Roger att ekonomin blir knaper, han behöver minska utgifter. Den 12 april säger han till företaget att han vill säga upp krediten.

Är detta möjligt?