Fordringsrätt exempeltenta 3

Innehåll

Detta är förslag hur en tentamen kan se ut i fordringsrätt (7,5 hp). Var noga med att se vad som är aktuellt på din kurs, då detta endast är ett förslag på tentamen. Mest handlar det om vilka frågor som kan behandlas och det innehåller repetition från tidigare avsnitt i kursen. Notera att dessa tentor består av många mindre frågor och upplägget kan variera beroende på kursansvarig och examinator. T.ex. kan motivering för vilket svar som är rätt krävas.

Totalt: 10 övningar

Exempeltenta 3

Övning 1

Max utfärdar ett skuldebrev till Laleh på 10 000 kr. Laleh funderar starkt på att sälja detta skuldebrev och de skriver därför “till Laleh eller order” i skuldebrevet. Max betalar amorteringar i vanlig ordning enligt skuldebrevet lydelser. Efter ett tag hör Max inget från Laleh. Max funderar inget mer på detta. Vid detta tillfälle var 5 000 kr betalt enligt amorteringsplanen. Dagarna efter detta kommer Nils med skuldebrevet i handen och kräver betalning av Max. Hela beloppet dessutom. 

Ponera att du är jurist i följande scenario och representerar Max, utred om han måste betala Nils och hur mycket.

Övning 2

Ponera att ett skuldförhållande regleras i ett pdf-dokument. Ett löpande skuldebrev. Funkar detta enligt skuldebrevslagen?

Övning 3

Rickard har fått höra om ett fint hus som han vill köpa. Det säljs på exekutiv auktion och han märker att det är billigt. Det är ett vackert hus i Stockholms skärgård för 15 miljoner kr. En bank beviljar snabbt lånet och skriver ett löpande skuldebrev mot Rickard.

Det visar sig bara några månader senare att Rickard inte kunde betala amorteringarna och räntan. Han har ingen fast inkomst och panten som banken begärde var hans båt till ett värde av 25 000 kr.

Förklara varför banken inte borde gett ut lånet och även Rickards möjligheter att undvika betalningsansvar i detta scenario.

Övning 4

Anta att en bank lånar ut 2 miljoner för ett köp av hus, som säkerhet går en man i borgen och huset står som säkerhet för lånet. Vidare av oklara anledning blir denna skuld preskriberad och detta är konstaterat.

Förklara vad som händer med de inblandades ansvar för lånet.

Övning 5

Albert betalar sin fordran till Robert. Den blev tämligen sent närmare 12 år för sent efter förfallodatum. Alberts jurist påminner honom om att han inte behövde betala. Han ringer upp Robert direkt och säger att han vill få pengarna tillbaka då fordran ej var giltig. 

Kan Albert göra så?

Övning 6

Ali, Mahmud och Agnes är alla gäldenärer för ett lån. Det är en bank som gett ut detta lån och dem är inte särskilt noga med att skicka ut påminnelser om fordringen. Det visar sig konstaterat att fordringen preskriberas både för Ali och Mahmud. Agnes blir orolig om hon nu måste betala hela lånet själv.

Stämmer detta?

Övning 7

Axel säljer ett skuldebrev ställt till “innehavaren” till Tofi som direkt tar med sig det. Några veckor senare går i Axel i konkurs och hans borgenärer vill ha in skuldebrevet för täckning av Axels skulder. Kan de kräva det?

Övning 8

I en konsumentkredit finns en klausul som gör att det kan ske ränteändringar i avtalet. Den lyder att om banken får ökade räntekostnader p.g.a. politiska beslut så kan de höja räntan mot konsumenten.

Måste borgenären i denna kredit också sänka räntan om banken får minskade räntekostnader?

A. Ja

B. Nej

Övning 9

Har en näringsidkare en plikt att vid varje kreditgivning göra en kreditupplysning på konsumenten?

Övning 10

Kan en näringsidkare helt negligera att informera en konsument om ett reverslåns villkor?